Schema rejestracyjna w ramach systemu CESOP

Grafika: Gov.pl

Ministerstwo Finansów uruchomiło na potrzeby testów schemę służącą do rejestracji pełnomocników dostawców usług płatniczych w ramach wdrażanego systemu CESOP.

Jak dokonać rejestracji?

W celu dokonania rejestracji należy przygotować plik w formacie XML, który zawiera wszystkie niezbędne pola i jest podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją widniejącą w KRS. Nowa funkcjonalność daje możliwość przetestowania procesu.

Schema jest dostępna w środowisku testowym pod adresem: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl.

Formularz, który ma umożliwiać rejestrację poprzez stronę internetową jest w przygotowaniu. O jego udostępnieniu MF poinformuje w odrębnym komunikacie.

Przeczytaj także: Zmiany w NASK >>

Więcej informacji o nowym obowiązku, polegającym na prowadzaniu oraz udostępnianiu ewidencji wybranych transakcji transgranicznych, a także systemie CESOP można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło: Gov.pl