Ruszyły konkursy na projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa z programu Cyfrowa Europa

Zdjęcie: Gov.pl

Komisja Europejska uruchomiła 6 konkursów w ramach programu Cyfrowa Europa (DEP) dla cyberbezpieczeństwa.

Komisja Europejska uruchomiła 6 konkursów w ramach programu Cyfrowa Europa (DEP) dla cyberbezpieczeństwa.

Aplikacje można składać do 15 lutego 2023 r. w sześciu obszarach tematycznych:

  1. Zapewnienie w sieciach 5G bezpiecznych technologii w strategicznej infrastrukturze cyfrowej
  2. Budowa potencjału operacyjnych centrów bezpieczeństwa (Security Operation Centres) 
  3. Cyberodporność, koordynacja i platformy Cyber Range w UE
  4. Wspieranie implementacji Dyrektywy NIS oraz narodowych strategii cyberbezpieczeństwa 
  5. Zdolność do testowania i certyfikacji
  6. Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa  

Finansowanie ze środków programu Cyfrowa Europa może pokryć od 50% do 100% kosztów projektu, w zależności od konkursu i rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

W większości konkursów finansowanie dla projektów zapewnione będzie na 36 miesięcy.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursów oraz szczegółami dotyczącymi wymagań, aby uzyskać wsparcie na działania w poszczególnych obszarach. 

Przeczytaj także: Porozumienie o współpracy pomiędzy Pocztą Polską a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa >>

Szczegółowe informacje o poszczególnych konkursach dostępne są pod linkami umieszczonymi przy każdym z konkursów.
Informacje można uzyskać również w Departamencie Cyberbezpieczeństwa KPRM – Wydziale Krajowego Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa, email: ncc@mc.gov.pl

Źródło: gov.pl