Rozwija się polsko-ukraińska współpraca cyber

Fot. Źródło: WOC

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gen. bryg. Karol Molenda, spotkał się w dniu 29 sierpnia 2022 z gen. bryg. Oleksandrem Potii, pełniącym funkcję Zastępcy Przewodniczącego State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine.

Spotkanie, w którym uczestniczyli także oficerowie DKWOC, stanowiło bezpośrednią konsekwencję podpisanego w poprzedzającym tygodniu przez rządy Polski i Ukrainy porozumienia o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Generałowie uczestniczyli w rozmowach w formule tzw. office call, a także w szerszej dyskusji z udziałem ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej. Obydwie strony omówiły w swoich wystąpieniach umiejscowienie w krajowych resortach obrony narodowej Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine, a także zakres działań i odpowiedzialności tych instytucji.

Cyber zagrożenia

Wspólne zagrożenia związane z wojną w Ukrainie dowodzą niezaprzeczalnie, że podniesienie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest możliwe tylko przy prowadzenia stałej współpracy i wymiany informacji. Doświadczenia, jakie ukraińskie Siły Zbrojne zdobywają podczas wojny, stanowią cenny materiał do wspólnych działań sojuszniczych oraz intensywnego zacieśnienia więzi, aby wspólnie przygotowywać nowoczesne rozwiązania w dziedzinie cyber. Szczególne miejsce w agendzie spotkania zajęła dyskusja i porównanie wiedzy na temat funkcjonowania krajowych zespołów CSIRT w Polsce i Ukrainie, podobnie jak całego ekosystemu cyberbezpieczeństwa oraz funkcjonujących platform wymiany informacji.

Jak stwierdził gen. bryg. Karol Molenda: „Dzisiejsza dyskusja daje podstawy do lepszego zrozumienia aktorów działających w cyberprzestrzeni, a eksperckie doświadczenie, którym dysponuje Ukraina, jest bezcenne dla wspólnego budowania i rozwijania zdolności w dziedzinie aktywnej obrony przed cyber zagrożeniami”.

Przeczytaj także: IV edycja rządowego programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka >>

Planowana na najbliższy czas współpraca polsko-ukraińska będzie obejmować bieżącą, codzienną wymianę informacji i doświadczeń (tzw. lesson learnt), stworzenie Roadmap w zakresie cyber oraz wspólne ćwiczenia, treningi czy wizyty studyjne. Tak prowadzone działania będą stanowić wartość dodaną dla cyberbezpieczeństwa w obydwu krajach.

Źródło: WOC