IV edycja rządowego programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka

Grafika źródło: MSWiA

Samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe będą mogły składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Pula środków IV edycji programu to 36 mln zł.

Na początku sierpnia br. uchwałę w sprawie programu przyjęła Rada Ministrów. IV edycja „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” będzie koncentrowała się na dwóch najważniejszych aspektach związanych z bezpieczeństwem. Pierwszym z nich jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. W tym kontekście ważnym zadaniem będzie tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez budowę lub modernizację przejść dla pieszych, systemów monitoringów miejskich czy doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne.

Drugim ważnym celem programu jest podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod zapobiegania im. chodzi tutaj m.in. o działania profilaktyczno-edukacyjne.

Przeczytaj także: Porozumienie BIK i UKNF na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni >>

Na poziomie centralnym zadania wynikające z rządowego programu „Razem Bezpieczniej” będzie koordynował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Lokalnie tymi kwestiami zajmą się wojewodowie.

Poprzednie edycje programu

Do tej pory odbyły się trzy edycje Programu. Pierwsza w latach 2007-2015 opiewała na kwotę około 27 mln zł, z których sfinansowano blisko 400 projektów. Jej kontynuacja to „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. W ramach tego programu na dofinansowanie ponad 150 projektów przeznaczono prawie 8 mln zł. Trzecia edycja realizowana w latach 2018-2022 to około 19 mln zł, z których dotowano ponad 270 projektów.

Wszystkie dotychczasowe edycje opierały się na współpracy pomiędzy rządem, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Program „Razem Bezpieczniej” pozwolił na sprawne przekazywanie środków finansowych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem.

Źródło: MSWiA