CBZC ma nowe logo

Fot. Źródło: Policja.pl

12 września 2022 r. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ogłosiło zwycięzcę konkursu na logo nowo powstałej jednostki Policji zwalczającej przestępczość w cyberprzestrzeni. Laureatem konkursu został komisarz Mariusz Dubielecki z CBŚP.

Na początku lipca b.r. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ogłosiło konkurs na logo nowo powołanej jednostki. W konkursie udział wzięło 53 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji nadsyłając w sumie 69 prac. Po ocenie otrzymanych projektów przez komisję konkursową, wyłoniony został laureat, którego logo spełniło wszystkie warunki regulaminu i zyskało uznanie członków komisji. Zwycięską pracę zaprojektował komisarz Mariusz Dubielecki z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Konkurs rozstrzygnięty

Praca komisarza Dubieleckiego posiada walory artystyczne i estetyczne. Elementy zaprojektowanego logo nawiązują do polskiej Policji i systemów informatycznych. Użyte schematy płytek układów scalonych i kod binarny, który jest tłem loga, wskazują na charakter realizowanych przez funkcjonariuszy CBZC zadań. Głównym elementem logotypu jest kontur Polski, pokryty symboliczną siecią połączeń teleinformatycznych z centralnie umieszczonym skrótem naszego biura – CBZC, jako jednostki Policji zwalczającej cyberprzestępczość.

Przeczytaj także: Rozwija się polsko-ukraińska współpraca cyber >>

Zaprezentowane logo jest podstawową wersją znaku graficznego CBZC, które będzie identyfikowało nowopowstałą jednostkę i będzie umieszczane w różnego rodzaju materiałach promocyjnych oraz w oficjalnej dokumentacji.

Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie wzięli udział w konkursie, a laureatowi komisarzowi Mariuszowi Dubieleckiemu serdecznie gratulujemy wygranej!

Źródło: policja.pl