Prosto do celu, czyli skuteczne planowanie mobilności miejskiej dzięki technologiom dozoru wizyjnego

Fot. Źródło: materiał prasowy

Duże miasta stale przyciągają do siebie nowych mieszkańców. Większa liczba ludności oznacza wzmożony ruch, a co za tym idzie – prawdopodobieństwo występowania korków, zatorów oraz wydłużenia czasu dotarcia do miejsca docelowego wzrasta. Planiści muszą więc w szczególności uwzględnić kwestie mobilności miejskiej, by stała się ona jak najbardziej efektywna. Wsparciem mogą okazać się zaawansowane technologie dozoru wizyjnego, obejmujące wydajne kamery oraz analitykę na brzegu sieci.

Według danych GUS do 2030 roku na obszarach metropolitarnych oraz w dużych miastach, np. w Trójmieście, Krakowie czy Warszawie prognozowane są wzrosty populacji. Bank Światowy natomiast podaje, że do roku 2050 populacja miejska na całym świecie podwoi się. Wzrosty te wiążą się z nowymi oczekiwaniami, napływającymi wraz z nowymi mieszkańcami. To, co ma kluczowe znaczenie to wysoko zoptymalizowana mobilność miejska – mieszkańcy miast chcą wygodnie i bezpiecznie poruszać się po mieście w jak najkrótszym czasie, niezależnie od wybieranego środka transportu. Warto zauważyć, że we współczesnych miastach wzrosła częstotliwość wybierania także alternatywnych środków transportów – takich jak rowery i hulajnogi miejskie, co również jest znaczącym czynnikiem wpływającym na potrzeby mieszkańców związane z mobilnością.

Zaspokojenie tych potrzeb sprowadza się do konieczności zachowania wysokich standardów w planowaniu przestrzeni miejskiej, a także w zarządzaniu ruchem i tłumem. Technologia – a w szczególności systemy dozoru wizyjnego – może odegrać kluczową rolę we wspieraniu bezpieczeństwa i wydajności oraz w planowaniu przyszłości miast.

Odpowiedni przepływ ruchu w mieście jako priorytet

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na pozytywne doświadczenia podczas pobytu (lub odwiedzin) w mieście jest to, w jaki sposób odbywa się przemieszczanie od punktu A do B. Na poziom zadowolenia wpływają m.in. optymalizacja sygnalizatorów świetlnych, brak korków czy odpowiednia infrastruktura dla osób poruszających się rowerami, czy hulajnogami. W tym przypadku technologia sieciowych systemów wizyjnych może być wykorzystywana w czasie rzeczywistym, aby zapewnić swobodny przepływ ruchu w mieście i zminimalizować zatory. Podstawą jest sprawne zarządzanie skrzyżowaniami i sterowanie sygnalizacją świetlną. Kamery monitoringu wyposażone w inteligentne oprogramowanie mogą być zintegrowane z sygnalizacją świetlną w celu zliczania i lepszego zrozumienia przepływu pieszych, rowerzystów i pojazdów przez skrzyżowanie. Zebrane przez kamery sieciowe statystyki ruchu mogą zostać wykorzystane w czasie rzeczywistym do obsługi i optymalizacji sterowników ruchu na skrzyżowaniach.

Zarządzanie parkingami

Kolejnym elementem wpływającym na płynność ruchu w mieście jest efektywne zarządzanie parkingami. Zatory i korki często są powodowane przez kierowców poszukujących miejsc parkingowych. By usprawnić ten proces, warto postawić na rozwiązania oparte na kamerach sieciowych, dzięki którym możliwa będzie detekcja wolnych miejsc parkingowych. Informacje z kamer mogą być dostarczane do specjalnych aplikacji lub cyfrowych oznakowań znajdujących się na parkingu, aby wskazać kierowcom dokładną lokalizację wolnego miejsca bez konieczności błądzenia po parkingu. Aby zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa na parkingach i chcąc uniknąć ewentualnych stłuczek, warto postawić na rozwiązania monitorujące prędkość, np. w postaci specjalnych aplikacji wbudowanych w kamerze, które zintegrowane z sygnalizatorami sieciowymi mogą skutecznie ostrzegać kierowcę, gdy ten przekroczy dozwoloną prędkość na parkingu.

Przeczytaj także: CBZC ma nowe logo >>

„Usprawnienia w zarządzaniu parkingami można także uzyskać dzięki wdrożeniu automatyzacji. Dzięki technologii rozpoznawania tablic rejestracyjnych można sprawić, że wjazd lub wyjazd z parkingu stanie się płynniejszy, a płatność zautomatyzowana. Odbywa się to za pomocą oprogramowania, które rejestruje obraz tablicy rejestracyjnej w czasie rzeczywistym, porównuje dane z danymi na wstępnie zdefiniowanej liście, a następnie wyzwala odpowiednie działania. Przykładowo połączenie sieciowego sygnalizatora z kamerą do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, może być używane do sprawniejszego zarządzania wjazdem na parking” – mówi Konrad Badowski z Axis Communications.

Zarządzenie zdarzeniami na kluczowych obszarach

Jednymi z miejsc w przestrzeni miejskiej, najbardziej narażonymi na incydenty i wypadki z udziałem pojazdów i ludzi, są skrzyżowania. W związku z tym konieczne jest szczególne zwrócenie uwagi na te obszary oraz wdrożenie rozwiązań i technologii, które przyczynią się do zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, a także umożliwią natychmiastowe reagowanie w razie wypadku. Kamery sieciowe mogą być wykorzystywane jako automatyczne detektory zdarzeń, które identyfikują je w ciągu kilku sekund, wspierając działania operacyjne za pomocą pozyskanych w czasie rzeczywistym danych o ruchu drogowym. Wysokiej jakości materiał wideo może być wykorzystany także do uzyskania świadomości sytuacyjnej i podjęcia odpowiednich działań, np. błyskawicznego poinformowania służb. Obraz wideo może również stać się dowodem w dochodzeniach sądowych, co pozwoli uniknąć przyszłych incydentów.

Wykorzystanie analityki do przyszłościowego planowania mobilności miejskiej

Szybko rozwijające się miasta stawiają przed urbanistami wyzwania związane z koniecznością sprostania nowym trendom i wymaganiom w zakresie mobilności, takimi jak wydłużony czas podróży, zanieczyszczenie powietrza i dźwięku oraz incydenty. Podczas planowania przyszłej infrastruktury kluczowe jest zrozumienie obecnej sytuacji w celu jej optymalizacji i ustalenia priorytetów. Kamery sieciowe z możliwością głębokiego uczenia się mogą być wykorzystywane jako czujniki zbierające i przetwarzające dane. Wykorzystanie modułów analitycznych pozwalających klasyfikować i liczyć ludzi, pojazdy oraz obiekty, umożliwia gromadzenie danych o tym, jak uczestnicy ruchu drogowego poruszają się po mieście oraz w jaki sposób ruch odbywa się w różnych miejscach i porach dnia. Ponadto rozwiązania operujące na brzegu sieci skutecznie ograniczają ilość fałszywych alarmów, ignorując typowe zachowania dla ruchu miejskiego. Dzięki takim rozwiązaniom można odpowiednio reagować na przypadki naruszenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym lub na inne zdarzenia, które mają miejsce w danej lokalizacji, aby poprawić wydajność operacyjną i wyciągnąć przyszłościowe wnioski.

„Analityka w kamerach sieciowych może przyczynić się do zidentyfikowania newralgicznych obszarów w przestrzeni miejskiej, szczególnie narażonych na incydenty lub wypadki. Wykorzystanie tych informacji może znacznie ułatwić planistom miejskim podejmowanie decyzji z zakresu bezpieczeństwa, np. reorganizacji ruchu w danym miejscu. Ponadto dane te są podstawą „cyfrowych bliźniaków”, czyli zaawansowanych modeli analitycznych miast, w których można przetestować rzeczywisty wpływ na mobilność miejską planowanych robót drogowych czy zmian w infrastrukturze” – zaznacza Konrad Badowski z Axis Communications.

Źródło: Axis Communications Poland Sp. z o.o.