Konsultacje Komisji Europejskiej nad Cyber Solidarity Act i Cyber Skills Proposal Amendment

Grafika: gov.pl

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje dwóch istotnych projektów: uzasadnienia do projektu Cyber Solidarity Act, którego celem jest wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz The Cyber Skills Proposal Amendment, który proponuje spójny system certyfikacji usług.

Zapraszamy do konsultacji

Konsultacje obydwu aktów rozpoczęły się 20 kwietnia 2023 r. Uwagi do projektów można zgłaszać do 21 czerwca 2023 r. Linki do angielskojęzycznej wersji projektów: Cyber Solidarity ActCyber Skills Proposal Amendment.

Znaczenie aktów dla cyberbezpieczeństwa

Akt o cybersolidarności ma przyczyniać się do zwiększania świadomości na temat cyberincydentów oraz wspierać ich wykrywanie. Gotowość podmiotów krytycznych oraz koordynacja zarządzania kryzysowego i wzmacnianie solidarności państw członkowskich Unii Europejskiej (UE)  to podstawy Aktu o cybersolidarności. Priorytetem jest poprawa zdolności całej UE, zwiększanie jej odporności, a także wzmacnianie współpracy państw członkowskich.

Następstwem aktu ma być wzmocnienie infrastruktury, która opierać się będzie na krajowych i transgranicznych centrach monitorowania bezpieczeństwa (SOC) na terenie UE. Zadaniem SOC-ów jest wykrywanie incydentów oraz skuteczne reagowanie na nie i wysyłanie ostrzeżeń, opartych na analizie cyberataków.

Przeczytaj także: Nabór stażystów do Programu Praktyk NATO >>

Cyber Skills Proposal Amendment przewiduje możliwość stworzenia europejskich systemów certyfikacji cyberbezpieczeństwa, aby zapobiec fragmentaryzacji poszczególnych usług. Proponowane zmiany dostosowują w szczególności zakres europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa w celu włączenia „zarządzanych usług bezpieczeństwa”, wprowadzając definicję tych usług zgodnie z dyrektywą NIS 2, a także zmieniają cele w zakresie europejskiej certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i mają na celu zapewnienie, że odpowiednie artykuły mają zastosowanie również do „zarządzanych usług bezpieczeństwa”.

Źródło: gov.pl