Ostrzeżenie przed atakami typu DDoS

Zdjęcie: Adobe Stock

W ostatnim czasie zwiększyła się częstotliwość ataków typu DDoS na systemy operacyjne firm i instytucji. Zespoły ekspertów ds. bezpieczeństwa informatycznego (CSIRT) przygotowały wytyczne mające na celu minimalizację skutków ewentualnego cyberataku.

CSIRT-y ostrzegają

Funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa zespoły CSIRT monitorują sytuację związaną z bezpośrednim wpływem szeregu wspomnianych incydentów na stabilność całego systemu.

Dla administratorów stron podmiotów wyjątkowo zagrożonych tego typu atakiem wydano stosowne rekomendacje. Każdy właściciel biznesowy powinien też zapoznać się z zestawem dobrych praktyk opracowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie samooceny pod względem odporności na potencjalny atak DDoS.

Ponadto w celu zapewnienia ochrony przed atakami DDoS dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz podmiotów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa RP, uruchomiono usługę Anty DDoS. Zdanie to realizuje NASK PIB na zlecenie Ministra Cyfryzacji.

Co to jest atak DDos?

DDoS to skrót od angielskiego „Distributed Denial of Service”, co tłumaczy się jako „rozproszoną odmowę usługi”. Ataki DdoS przeprowadzane są najczęściej z kilku źródeł. Zazwyczaj jest to grupa osób, botów lub innych zainfekowanych systemów.

Przeczytaj także: Oszuści podszywają się pod pracowników banków! >>

Zazwyczaj hakerzy wykorzystują w tym celu komputery zwykłych użytkowników, infekując je rodzajem wirusa, który przeprowadza bez wiedzy właściciela urządzenia konkretny typ aktywności w internecie.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji