Międzynarodowe szkolenie z zakresu cyberprzestępczości

Zdjęcie: CBZC

Krakowski Zarząd Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wspólnie z partnerskimi jednostami z USA zorganizował szkolenie z zakresu cyberprzestępczości pn. „Darknet Marketplace Investigation”. Szkolenie było dedykowane funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, jak również Prokuratorom, zajmujących się tematyką przestępczości w sieci.

Wymiana doświadczeń z zakresu zwalczania cyberprzestępczości

Prelegentami szkolenia byli przedstawiciele amerykańskich organów ścigania tj. Departamentu Sprawiedliwości, Agencji do walki z Narkotykami (DEA), Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Służby Inspekcji Pocztowej (USPIS).

Zagraniczni edukatorzy przedstawili obszerny materiał obejmujący sferę cyberprzestępczości oraz działań podejmowanych w celu zapobiegania i zwalczania przedmiotowego procederu.

Przeczytaj także: Dywersant w rękach ABW >>

Warsztaty i panele dyskusyjne przeprowadzone w module praktycznym szkolenia ukazały spektrum możliwości wspólnych działań, zarówno współpracy służb na poziomie krajowym, jak i w aspekcie międzynarodowym.

Szkolenie w Krakowie było jednym z pierwszych z całego cyklu szkoleń, planowanych do realizacji wspólnie z partnerami ze Stanów Zjednoczonych.

Źródło: CBZC