Dywersant w rękach ABW

Zdjęcie: ABW

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, który działając na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych. Zatrzymany mężczyzna miał podpalać obiekty na terenie miasta Wrocławia, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

Zatrzymany działał na zlecenie rosyjskich służb specjalnych

Funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu przeprowadzili czynności procesowe w niezbędnym zakresie, podczas których zatrzymali obywatela Ukrainy oraz dokonali jego przeszukania, jak również należącego do niego bagażu, ujawniając dowody planowanego przestępstwa.

Czynności te skutkowały wszczęciem śledztwa, w którym zatrzymanemu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, które miałyby polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu.

Przeczytaj także: Białoruski szpieg w rękach ABW >>

Za zarzucone czyny podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: ABW