Białoruski szpieg w rękach ABW

Zdjęcie: ABW

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali obywatelkę Republiki Białorusi pod zarzutem szpiegostwa na rzecz białoruskiej służby specjalnej – Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi. 

Zatrzymanej grozi do 10 lat więzienia

Białorusinka przekazywała przez kilka miesięcy na rzecz ww. służby informacje na temat przebywających na terytorium RP członków diaspory białoruskiej oraz organizacji skupiających Białorusinów i Polaków narodowości białoruskiej.

Funkcjonariusze ABW przeprowadzili przeszukanie, przesłuchali świadków i zatrzymali nośniki danych w kilku miejscach na terenie Polski. Mazowiecki prokurator przedstawił zatrzymanej zarzut prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.

Przeczytaj także: ABW udaremniła atak terrorystyczny >>

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, po rozpoznaniu wniosku prokuratury, zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: ABW