Jak przygotować obiekt na zamachy terrorystyczne? Bezpłatne warsztaty online!

W dniu 25 stycznia 2024 roku w godzinach 10:00-14:30 na Platformie MS Teams odbędą się bezpłatne i certyfikowane warsztaty online pod hasłem Przygotowanie obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy uzbrojonych sprawców. Dobre praktyki i rekomendacje”. Organizatorem warsztatów jest Safety Project – partner Security OPS.

Specjalistyczna wiedza

Uczestnicy warsztatów w czasie kilku godzinnego spotkania otrzymają niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa od doświadczonych specjalistów.

Swoje prelekcje wygłoszą m.in. specjaliści m.in. Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polskiej Izby Ochrony oraz Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

W czasie wystapień prelegentów zostanie poruszona taka problematyka jak:

  • Natura i cechy uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców – wnioski do projektowania bezpieczeństwa obiektów i przestrzeni publicznych;
  • Dobre praktyki i rekomendacje w obszarze przygotowania obiektów i przestrzeni publicznych do zamachów uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców;
  • Możliwości wykorzystania zabezpieczeń technicznych podczas projektowania odporności obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców;
  • Przykłady problemów i sposobów ich rozwiązywania w przygotowaniu wybranych kategorii obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych na zamachy uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców;
  • Pierwsza pomoc w zamachach uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców.

Do kogo skierowanie są warsztaty?

Organizowane przez Safety Project warsztaty skierowane są do wszystkich osób odpowiadajacych za bezpieczeństwo publiczne (funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP) oraz do osób zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa (przedstawicieli sektora ochrony osób i mienia, naukowców, ekspertów i studentów oraz inspektorów BHP i inspektorów ppoż. w obiektach). Ponadto w warsztatach może wziąć również udział każdy kto jest zainteresowany podniesieniem swojego poziomu bezpieczeństwa personalnego.

Przeczytaj także: Świadomość jest kluczem do bezpieczeństwa >>

Zapisy na wydarzenie są przyjmowane są poprzez wypenienie formularza na stronie: https://www.safetyproject.pl/ogolnopolskie-warsztaty-naukowo-praktyczne/

Po odbyciu szkolenia uczestnicy mogą liczyć na imienny certyfikat, który po wystawieniu przez organizatorów zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Źródło: Safety Project