DKWOC na międzynarodowych ćwiczeniach cyberobrony

Grafika: DKWOC

Reprezentanci Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni wzięli udział w największych na świecie międzynarodowych ćwiczeniach cyberobrony pk. „Locked Shields”. Coroczne ćwiczenie ma na celu przetestowanie i doskonalenie umiejętności obrony przed cyberatakami.

48 godzin walki z wyzwaniem cyberbezpieczeństwa

Locked Shields to organizowane przez NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) kompleksowe ćwiczenia z zakresu walki w cyberprzestrzeni. Każda drużyna biorąca udział w ćwiczeniach musi wykazać się zarówno wiedzą techniczną, jak i również umiejętnościami analizy sytuacji, przewidywania, planowania i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki.

Przeczytaj także: Wzmocnienie cybernetycznej ochrony sieci kolejowej >>

W czasie tegorocznej edycji zmagań Polska i Finlandia po raz pierwszy współpracowały jako jeden zespół, dowodzony przez oficera DKWOC. Połączona drużyna stanęła do walki z ponad 4000 specjalistami z 38 innych krajów, aby bronić wirtualnej krainy Berylia przed atakiem przeciwnika o kryptonimie Crymsonia.

Ostatecznie po 48 godzinach zmagań w cyberprzestrzeni polsko-fiński zespół znalazł się w grupie trzech najlepszych drużyn tegorocznej edycji ćwiczeń „Locked Shields”.

Źródło: DKOWC