I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie

W dniach od 21 do 22 czerwca 2023 roku w 15 – lecie powstania Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania AP organizuje I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie, pt. „Paradygmaty – Przedmiot Poznania – Subdyscypliny”. Dodatkowo w jego ramach odbędzie się IV Interdyscyplinarny zjazd Katedr oraz Zakładów Bezpieczeństwa wiodących uczelni z całego kraju oraz z zagranicy. Wydarzenie to odbędzie się pod patronatem medialnym Security OPS.

Podczas Kongresu zaplanowano bogaty program merytoryczny składający się z sesji, plenarnej, paneli tematycznych, sesji wykładowych oraz warsztatowych.

Poruszone zostaną następujące tematy:

 1. Teoretyczne i paradygmatyczne dylematy nauk o bezpieczeństwie;
 2. Przedmiot badań nauk o bezpieczeństwie;
 3. Bezpieczeństwo państwa wobec współczesnych zagrożeń;
 4. Klasyfikacje i zakres poszczególnych sfer bezpieczeństwa;
 5. Ochrona ludności, obrona cywilna, ratownictwo – ich miejsce w naukach o bezpieczeństwie;
 6. Prakseologiczne konteksty bezpieczeństwa;
 7. Wnioski z wojny na Ukrainie oraz z ewolucji środowiska bezpieczeństwa XXI wieku wyzwaniem dla nauk o bezpieczeństwie, w tym dla teorii bezpieczeństwa i systemów obronnych;
 8. Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa i obronności;
 9. Bezpieczeństwo wewnętrzne – z perspektywy badawczej i praktycznej;
 10. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne jako kategorie nauk o bezpieczeństwie;
 11. Współczesne bezpieczeństwo informacyjne aspekty teoretyczne i praktyczne;
 12. Wybrane problemy prowadzenia badań w naukach o bezpieczeństwie;
 13. Panel międzynarodowy: Problemy badania bezpieczeństwa z perspektyw krajowych;
 14. Warsztaty dla doktorantów – problematyka prowadzenia badań jakościowych i ilościowych w NoB.

Przeczytaj także: Jak reagować na zamachy terrorystyczne i zagrożenia wojenne? >>

Przewidziano również debatę pt.: „Granice nauk o bezpieczeństwie. Kryteria i ścisłość sformułowań języka specjalistycznego tych nauk, dylematy pojęciowe i definicyjne języka. Cechy języka NoB”.

Źródło: kongresnob.apsl.edu.pl