Ćwiczenia przeciwko zagrożeniom CBRN w Indonezji

Grafika: tpcoe.gov.pl

Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania Terroryzmu (UNOCT) przeprowadziło wspólne ćwiczenia symulacyjne na poziomie strategicznym dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym (CBRN) skierowane przeciwko wrażliwym celom w Bogor w Indonezji. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Indonezyjską Krajową Agencją ds. Zwalczania Terroryzmu).

Ochrona przed atakami terrorystycznymi

W trzydniowym spotkaniu wzięło udział 20 uczestników, w tym przedstawiciele administracji publicznej państw członkowskich, funkcjonariusze organów ścigania, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej oraz przestrzeni publicznej, a także zainteresowane strony z sektora prywatnego.

Uczestnicy omówili obecny stan zagrożenia terrorystycznego, ocenę ryzyka, krajowe polityki i strategie oraz współpracę między agencjami w przypadku ataku terrorystycznego CBRN na przestrzeń publiczną i infrastrukturę krytyczną w Indonezji.

Ćwiczenia te były trzecim wydarzeniem z serii działań w zakresie pomocy technicznej i budowania potencjału przez UNOCT w celu wsparcia rządu Indonezji we wzmacnianiu ochrony wrażliwych celów przed atakami terrorystycznymi. Stanowi to część realizacji krajowego planu działania, czyli „mapy drogowej” dla Indonezji, rozpoczętej przez CTED i UNOCT w dniach 12–14 kwietnia 2023 r.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania Terroryzmu realizuje niniejszy Program we współpracy z Dyrekcją Wykonawczą Komitetu ds. Zwalczania Terroryzmu (CTED), Sojuszem Cywilizacji Narodów Zjednoczonych (UNAOC), Międzyregionalnym Instytutem Narodów Zjednoczonych ds. Badań nad Przestępczością i Sprawiedliwością (UNICRI) oraz w porozumieniu z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (INTERPOL).

Przeczytaj także: CPT ABW zorganizuje szkolenia na portalu e-learningowym >>

Program zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań Państw Członkowskich.  Program ma na celu wsparcie państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i podmiotów ONZ w zapobieganiu terrorystom dostępu do broni, materiałów lub komponentów i ich używania, a także zapewnienia odpowiedniego przygotowania oraz reagowania państw członkowskich na ataki terrorystyczne z użyciem broni masowego rażenia.

Źródlo: tpcoe.gov.pl