24. Konferencja Branży Ochrony: „Potencjał i rola sektora prywatnego w systemie bezpieczeństwa narodowego” już za nami!

Zdjęcie: Tomasz Łukaszewski

Technologie służące narodowemu bezpieczeństwu, współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni, bezpieczeństwo społeczności, organizacja cyberbezpieczeństwa, praca zdalna w branży ochrony oraz potencjał i rola sektora prywatnego w systemie bezpieczeństwa narodowego w obecnej sytuacji geopolitycznej to tylko kilka wybranych tematów, które poruszono podczas 24. Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się w dniach 28-29 września 2023 r. w Jachrance.

Wymiar naukowy i praktyczny konferencji

Konferencję oficjalnie otworzyli Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony Marcin Pyclik i prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, przedstawiciel współorganizatora, Akademii WSB. Był to wstęp do merytorycznych wykładów, w których uczestnicy 24. Konferencji Branży Ochrony mogli poznać najnowsze rozwiązania technologiczne użyteczne dla narodowego bezpieczeństwa.

Tradycyjnie konferencja łączyła wymiar naukowy i praktyczny, umożliwiając wymianę doświadczeń wielu środowisk, prezentując kierunki rozwoju sektora security w Polsce i na świecie.

W trakcie Konferencji oprócz merytorycznych wystąpień odbył się panel dyskusyjny nt. udziału prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa Państwa, w których uczestniczyli m.in. płk SOP dr Jarosław Cymerski, Paweł Płużyczka – koordynator ds. bezpieczeństwa Igrzysk Europejskich w Krakowie w 2023 r., Prezes Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych Adam Niemczyk czy pułkownik rezerwy SZ RP, płk Piotr Gąstał – były dowódca Jednostki Wojskowej GROM.

Organizatorzy konferencji

Organizatorem 24. Konferencji Branży Ochrony była Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, współorganizatorem przedsięwzięcia: Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej, Parterami Honorowymi: Targi Securex, natomiast partnerami merytorycznymi: Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych, Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, Kancelaria RK Legal, Safety Project i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”.

Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy.

Przeczytaj także: Nauki o bezpieczeństwie to specyfika polska >>

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w obszarze technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia, usług detektywistycznych.

Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Źródło: PIO

Zdjęcia: Tomasz Łukaszewski