Zastępca komendanta CBZC nowym przewodniczącym rady ECTEG – Europejskiej Grupy ds. Szkoleń i Edukacji w obszarze cyberprzestępczości

Europejska Grupa ds. Szkoleń i Edukacji. Grafika: ECTEG

29 listopada podczas wyboru Rady doradczej ECTEG na jej przewodniczącego został wybrany Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkom. Marcin Bednarz.

ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group) to Europejska Grupa ds. Szkoleń i Edukacji w Obszarze Cyberprzestępczości. W skład grupy wchodzą przedstawiciele Unii Europejskiej, organów ścigania Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, sektora akademickiego i prywatnego oraz niezależnych ekspertów.

Grupa finansowana jest przez Komisję Europejską i ściśle współpracuje z Agencją Unii Europejskiej ds. współpracy Organów Ścigania Europol oraz Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL.

Główne działania ECTEG obejmują:

  • Wspieranie działań międzynarodowych na rzecz harmonizacji szkoleń w zakresie cyberprzestępczości;
  • Propagowanie wiedzy eksperckiej oraz rozwiązań w zakresie szkoleń;
  • Promowanie standaryzacji metod i procedur w zakresie programów szkoleniowych i współpraca w tym zakresie z pozostałymi instytucjami międzynarodowymi;
  • Współpraca ze światem akademickim w celu wypracowania kwalifikacji akademickich w obszarze cyberprzestępczości oraz współpraca z uczelniami, które już takie standardy wypracowały;
  • Współpraca z sektorem prywatnym w zakresie wyznaczenia ram wspólnych wysiłków na rzecz wsparcia organów ścigania w kontekście dostarczania odpowiednich programów szkoleniowych;
  • Zapewnianie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych oraz trenerów dla partnerów zagranicznych oraz wsparcie ich działań na rzecz szkolenia organów ścigania.

Członkiem ECTEG ze strony Polski jest m.in. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Przeczytaj także: Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 28 lutego 2023r. >>

Na czele Grupy stoi Zarząd, który wspierany jest przez Radę doradczą w zakresie określania priorytetów oraz strategii działania. Skład Rady doradczej wybierany jest przez członków ECTEG w drodze głosowania.

W dniu 29 listopada 2022 roku członkowie ECTEG podczas głosowania wybierali nowych członków Rady. Przewodniczącym Rady został nadkom. Marcin Bednarz – Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Po zakończeniu głosowania i ogłoszeniu wyników nadkom. Marcin Bednarz podziękował za dany mu kredyt zaufania i zapewnił: „dołożę wszelkich starań, aby nadal budować świetność ECTEG i właściwie odpowiadać na potrzeby jej członków i partnerów.”

Źródło: CBZC