Polska otrzyma niemal 2 mld euro na rozwój gospodarki cyfrowej

Grafika: gov.pl

Środki przyznane w ramach w FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027) zostaną przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa systemów państwowych i zwiększenie dostępności do ultraszybkiego internetu. Pozytywne efekty realizacji tych działań odczujemy wszyscy. Jednym z priorytetów jest rozwój e-usług publicznych, dzięki którym będziemy mogli załatwić online dużo spraw bankowych i urzędowych, w tym zdrowotnych, ale też rozwinąć pracę i edukację zdalną.

Program kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej, ale także do organizacji pozarządowych, podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmiotów leczniczych oraz instytucji kultury.

Jak zaznacza minister Lewandowski, dzięki dalszemu procesowi cyfryzacji w ramach FERC, będziemy mogli korzystać z nowoczesnych usług cyfrowych. „Projekty, które będą realizowane, pozwolą na digitalizację i udostępnianie wszystkim użytkownikom internetu zasobów z różnych dziedzin, w tym zasoby administracji, nauki i kultury. Wirtualne spacery po muzeach, galeriach sztuki, dostępność cyfrowa książkowych „Białych Kruków” i danych naukowych, to niesłychanie cenne”  – powiedział podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Paweł Lewandowski.

Korzyści dla wszystkich obywateli

Wsparcie umiejętności cyfrowych, dzięki któremu usprawnimy funkcjonowanie administracji, przyspieszymy procesy i ułatwimy obsługę spraw zgłaszanych przez obywateli. Dofinansowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych pozwoli podnieść umiejętności cyfrowe oraz świadomość w obszarze korzyści płynących ze stosowania technologii, w tym e-usług publicznych.

Program FERC położy duży nacisk na motywację do rozwoju kompetencji cyfrowych, dzięki którym będziemy mogli lepiej odnaleźć w zmieniającym się świecie. Zbudowanie własnej strony internetowej czy sklepu i promowanie swoich produktów na kanałach społecznościowych jest o wiele łatwiejsze i bardziej dostępne, niż myślimy.   

Dalszy rozwój e-usług publicznych zapewni wysoką jakość, efektywność i wygodę załatwiania spraw urzędowych z każdego miejsca na świecie. To również duże udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, które do tej pory musiały stawiać się w urzędach osobiście.

Dostępność danych medycznych przyśpieszy rozwój telemedycyny – wsparcie profilaktyki, usprawnienie procesu diagnozy,  leczenia i zwiększenie dostępności i jakości usług specjalistycznych. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań otrzymamy receptę, diagnozę i zalecenia lekarskie bez konieczności pojawienia się w gabinecie, a cyfrowe połączenie systemów informatycznych sprawi, że nie będziemy musieli podawać swoich danych w każdym urzędzie.

Przeczytaj takze: Zastępca komendanta CBZC nowym przewodniczącym rady ECTEG – Europejskiej Grupy ds. Szkoleń i Edukacji w obszarze cyberprzestępczości >>

Dostęp do ultraszybkiego internetu dla każdego obywatela zamieszkującego obszary objęte realizacją projektów – stałe, bezawaryjne łącze, które pozwoli nam pracować, uczyć się, robić zakupy i załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, korzystając z komputera lub smartfona. Z dostępu do sieci skorzystają także szkoły, szpitale, urzędy, instytucje kultury oraz centra technologiczne i biznesowe. 

Współpracę międzysektorową na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, która pozwoli na stworzenie rozwiązań poprawiających jakość naszego życia w obszarach takich jak transport, zdrowie, energetyka, ochrona środowiska czy edukacja. Współpraca między sektorem prywatnym, a administracją publiczną da możliwość czerpania od siebie wzajemnie najlepszych praktyk i wypracowania odpowiedzi na najbardziej palące potrzeby i wyzwania, które przed nami stoją.

Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa, dzięki czemu nasze dane, które powierzamy na co dzień różnym instytucjom, będą bezpiecznie przechowywane.

Źródło: gov.pl