Wyższe kary za szpiegostwo!

Zdjęcie: Adobe Stock

W piątek 28 lipca na posiedzeniu Senatu przegłosowano wprowadzenie poprawek do nowelizacji Kodeksu karnego przewidującej zaostrzenie kar za szpiegostwo. Zmiany przeredagowały i doprecyzowały szereg przepisów, ponadto rozszerzyły i doprecyzowały one możliwość współpracy z sojuszniczymi wywiadami. 

Co zmieni nowelizacja kodeksu karnego?

Nowelizacja zakłada przede wszystkim wprowadzenie surowszych kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia.

Po zmianie przepisów ma to być od 5 do 30 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają, że za ten czyn będzie grozić od 8 lat więzienia do dożywocia.

Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia do dożywocia w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat.

Dożywocie ma również grozić temu, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu „dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym”.

Więzienie za działania na rzecz obcego wywiadu i prowadzenie dezinformacji

Funkcjonariusze publiczni w tym żołnierze WOT, którzy dopuszczą się działań na rzecz obcego wywiadu zagrożeni będą karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Taki sam wymiar kary grozi osobom przebywającym na terytorium Polski, działającym na rzecz obcego wywiadu w działaniach skierowanych przeciwko innym państwom.

Przeczytaj także: CERT Polska i SKW ostrzegają przed działaniami rosyjskich szpiegów >>

Osoby prowadzące akcję dezinformacyjne polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce, również zagrożone będą karą od 8 lat więzienia.

Przewidywaną przez nowelizację okolicznością łagodzącą jest ujawnienie polskim służbom swoich czynów.