Wyższa Szkoła SG wykształci chorążych

Zdjęcie: Straż Graniczna

Nowo powstała Wyższa Szkoła Straży Granicznej (WSSG) wykształci absolwentów w stopniu młodszego chorążego. Pierwsza czterdziestka studentów, która rozpocznie kształcenie na studiach I stopnia, na kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej ma rozpocząć naukę w lutym 2024 roku.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej (WSSG) utworzona zostanie na bazie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, prowadzącego obecnie ok. 120 kursów specjalistycznych i doskonalących. Obecnie ośrodek dysponuje ponad 40 salami dydaktycznymi, ale też np. pływalnią, symulatorami dachowania, okrętu patrolowego oraz strzelnicą.

Każdy ze słuchaczy WSSG do wyboru ma mieć trzy specjalizacje, odpowiadające trzem głównym pionom formacji – cudzoziemskiemu, operacyjno-śledczemu i granicznemu. Każdy absolwent WSSG, po studiach I stopnia, ma otrzymać tytuł licencjata i stopień młodszego chorążego.

Przeczytaj także: Kolejne karabinki MSBS GROT dla Straży Granicznej >>

Zmiany w ofercie edukacyjnej WSSG zaczną zachodzić za 3 lata. Dopiero po tym czasie, czyli po ukończeniu studiów przez pierwszą transzę studentów, ruszyć mają kolejne kierunki oraz studia II stopnia i tzw. podyplomówki. W tym czasie uczelnia ma się przygotować do pracy na pełnych obrotach. 

Obsada zostanie uzupełniona o kadrę akademicką prowadzącą kluczowe obszary dydaktyczne związane z kryminologią, wiktymologią, socjologią czy psychologią oraz ekspertów uczestniczących w misjach zagranicznych. Część środków na nową jednostkę akademicką pochodzić będzie z resortu edukacji i nauki, a część z budżetu formacji. 

Żródło: Straż Graniczna