VIII Forum bezpieczeństwa morskiego państwa FBM 2023

W dniu 15 czerwca 2023 roku w Hotel Novotel Warszawa Airport odbędzie się ósma edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa FBM 2023. Konferencja ta poświęcona jest wyzwaniom jakie niesie ze sobą szeroko rozumiane bezpieczeństwo morskie RP. Wydarzenie to odbędzie się pod patronatem medialnym Security OPS.

Tegoroczna edycja Forum została objęta patronatem honorowym przez Pana Ministra Jacka Siewierę – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury oraz Pana Michała Jacha – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Tematem konferencji jest morskie bezpieczeństwo kraju

Celem konferencji jest wskazanie roli i znaczenia Sił Morskich RP, w szczególności Marynarki Wojennej w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku, w odniesieniu do zadań, które są przez nie realizowane w czasie pokoju, kryzysu czy wreszcie wojny.

Wojna w Ukrainie pokazuje dobitnie nie tylko rolę i znaczenie Bałtyku, ale przede wszystkim sił i środków przeznaczonych do zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego państwa. Sił niezbędnych do ochrony państwa, do ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej, portów i kotwicowisk, szlaków handlowych i komunikacyjnych. Pokazuje konieczność współdziałania wszystkich podmiotów gwarantujących morskie bezpieczeństwo kraju.

Przeczytaj także: Fałszywe informacje o rekrutacji polskich ochotników do walki na terenie Ukrainy >>

Do dyskusji zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele najważniejszych organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i politykę gospodarczą, ale również reprezentanci Sił Zbrojnych RP oraz służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo morskie naszego kraju, a także branżowi eksperci i naukowcy specjalizujących się w tej tematyce.

Trzy sesje tematyczne

Tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego obejmować będzie trzy sesje tematyczne.

Sesja I Zmienność zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski dynamika rozwoju sił morskich RP” poświęcona zostanie zagadnieniom bezpieczeństwa morskiego RP w sferze politycznej, militarnej
i gospodarczej, współczesnym zagrożeniom oraz dynamicznego rozwoju Sił Morskich RP.

Sesja II „Bezpieczeństwo morskie RP przez pryzmat doświadczeń wojny w Ukrainie” podzielona została na dwa Panele tematyczne – Panel II (A) „Bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyjnych” oraz Panel II (B) „Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej”.

Sesja III „Wkład przemysłu obronnego w zapewnienie bezpieczeństwa morskiego RP” podzielona została na dwa panele tematyczne – Panel III (A) „Inwestycje i programy modernizacyjne Marynarki Wojennej RP” oraz Panel III (B) „Inwestycje i programy modernizacyjne Sił Morskich RP”. Pierwszy będzie doskonałą okazją do przeanalizowania niektórych programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP. Drugi z paneli będzie natomiast świetną okazją do omówienia projektów jakie w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego realizuje m.in. Straż Graniczna czy organy administracji państwowej, a także zmiany w regulacjach prawnych mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo morskie.

Źródło: FBM