Fałszywa rekrutacja polskich ochotników do walki na terenie Ukrainy

Zdjęcie: SBU

Zespoły CSIRT NASK i CSIRT MON ostrzegają przed szeroką kampanią dezinformacyjną polegającą na dystrybucji fałszywych informacji o rekrutacji do Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Ma ona rzekomo zaangażować się w walki na terenie Ukrainy. Brygada dementuje te doniesienia i nie prowadzi rekrutacji.

Obserwowana kampania dezinformacyjna prowadzona jest jednocześnie wieloma kanałami. Tego typu działania wpisują się we wcześniejsze narracje dotyczące bezpośredniego udziału Polski w wojnie w Ukrainie. Fałszywe informacje trafiają do odbiorców poprzez:

 • wiadomości SMS,
 • pocztę elektroniczną,
 • komunikator Telegram.

Wiarygodność przekazu jest wzmocniona przez przygotowane wcześniej tło informacyjne: operację propagandową sugerującą udział brygady (LITPOLUKRBRIG) w działaniach militarnych na terytorium Ukrainy, realizowaną przez podmioty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne.

Analitycy CSIRT MON wskazują, że opisywana kampania z wysokim prawdopodobieństwem została przeprowadzona przez białoruską grupę UNC1151 jako kontynuacja trwającej od kilku lat kampanii dezinformacyjnej „Ghostwriter”. Może ona mieć na celu:

 • zakłócenie relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami NATO,
 • zakłócanie relacji polsko-ukraińskich,
 • dyskredytowanie pomocy udzielonej Ukrainie przez Polskę oraz pozostałe kraje NATO,
 • stwarzanie warunków do niepokojów społecznych obywateli RP,
 • pozyskiwanie informacji w celach wywiadowczych,
 • wspieranie rosyjsko-białoruskich operacji informacyjnych realizowanych przeciwko NATO.

Od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę, CSIRT MON zaobserwował znaczący wzrost aktywności grupy UNC1151 przeciwko Polsce oraz Ukrainie. Obecna kampania dezinformacyjna również będzie prawdopodobnie kontynuowana.

Przeczytaj także: ECSC wspiera Ukrainę >>

Rekomendacja CSIRT NASK

Jeśli otrzymamy komunikat, który wzbudzi nasze zaniepokojenie, należy przede wszystkim nie ulegać emocjom. Oszuści często podszywają się pod organy rządowe, takie jak Policja, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale fałszerstwo można wykryć na kilka sposobów:

 • weryfikując otrzymaną informację w innych, wiarygodnych źródłach,
 • sprawdzając adresy mailowe i internetowe podawane w fałszywych wiadomościach – zazwyczaj są podobne do właściwych, ale jednak inne (np. p0licja.info),
 • radząc się ekspertów, czyli przesyłając otrzymane wiadomości do CSIRT NASK:
  • SMS-y na numer: 799 448 084
  • wiadomości e-mail na adres: cert@cert.pl
  • strony internetowe poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl

Źródło: NASK