Tomasz Siemoniak nowym szefem MSWiA

Zdjęcie: gov.pl

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość mianowania nowych członków rządu. Tomasz Siemioniak pełniący od pięciu miesięcy funkcję koordynatora ds. służb specjalnych będzie piastował również funkcję szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiany w rządzie

Tomasz Siemoniak będzie pełnił rolę ministra spraw wewnętrznych i administracji i jednocześnie dalej będzie sprawował funkcję koordynatora ds. służb specjalnych.  W ramach nowych obowiązków odpowiadać będzie m.in. za nadzór nad działaniami Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Służby Ochrony Państwa.

Jednocześnie pełniąc nadal funkcję koordynatora ds. służb specjalnych będzie nadal prowadzić nadzór nad służbami specjalnymi. Mowa tutaj o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu (AW) oraz ich wojskowych odpowiednikach: Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służbie Wywiadu Wojskowego (SWW).

Przeczytaj także: Dzień otwarty w BOA >>

Nowy szef MSWiA za rządów koalicji PO-PSL był już wiceministrem w latach 2007-2011. Następnie w latach 2011-2015 był ministrem obrony, w tym przez 14 miesięcy wicepremierem.

Obok nowego ministra MSWiA powołano także nowych szefów resortów kultury, aktywów państwowych, a także rozwoju i technologii. Dymisje dotychczasowych szefów resortów związane były z ich kandydowaniem do Parlamentu UE.

Źródło: gov.pl