Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny w Warszawie

W dniach od 28 lutego do 1 marca 2023 roku w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”. Wydarzenie odbywa się pod patronatem medialnym Security OPS.

Dwudniowy kongres odbędzie się w w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem kongresu jest wymiana doświadczeń związanych z teoretycznym i praktycznym wymiarem prowadzenia działań antyterrorystycznych.

Zaproszeni eksperci z wiodących instytucji bezpieczeństwa publicznego i świata nauki w panelach i prelekcjach omówią takie zagadnienia jak:

 • Terroryzm i zamachy terrorystyczne
 • Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych
 • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych
 • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych
 • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych

Do udziału w Kongresie organizatorzy zapraszają przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP, operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych, funkcjonariuszy sektora ratownictwa, pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, naukowców, ekspertów i studentów.

Przeczytaj także: NASK współpracuje ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej >>

Organizatorami wydarzenia są: 

 • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
  i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Safety Project sp. z o.o.

Wszystkie szczegóły dotyczące Kongresu znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydarzenia: https://ibo.wlo.wat.edu.pl/kongres-antyterrorystyczny/.