NASK współpracuje ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy między NASK i SGSP. Zdjęcie: NASK

Organizowanie zajęć dydaktycznych, szczególnie w zakresie cyberbezpieczeństwa, wspólne przygotowywanie programów kształcenia, seminariów, konferencji i ćwiczeń terenowych oraz prowadzenie badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym – zakłada podpisane w poniedziałek porozumienie o współpracy między Państwowym Instytutem Badawczym NASK a Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Kluczowe działania NASK dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa internetu, a także działalności badawczo-rozwojowej w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą nie tylko strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale także funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Jej misją jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie bezpieczeństwa i oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych.

W związku z tym uznano, że porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej może przynieść korzyści zarówno NASK, jak i SGSP.

Wspólne działania zakładają m.in. stały udział osób wskazanych przez NASK jako wykładowców w zajęciach dydaktycznych, w szczególności z zakresu cyberbezpieczeństwa, prowadzonych w ramach kształcenia studentów studiów podyplomowych – Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym – Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Program tych studiów – jedynych tego typu na rynku edukacyjnym – został przygotowany pod kątem całego sektora publicznego. Jego uczestnikami mogą być m.in. służby mundurowe, administracja publiczna, służba cywilna, przedstawiciele ochrony zdrowia czy infrastruktury krytycznej.

NASK i SGSP deklarują w porozumieniu także merytoryczne wsparcie w przygotowywaniu programów kształcenia oraz programów, kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym oraz wspólne organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i prezentacji, w których uczestniczyć będą przedstawiciele sektora publicznego.

Porozumienie dopuszcza również uczestnictwo i współorganizowanie ćwiczeń terenowych, głównie w zakresie reagowania na zdarzenia dotyczące cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Planowana jest też wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i innych stosowanych w NASK i SGSP rozwiązań. Istotnym punktem porozumienia jest prowadzenie badań naukowych w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym.

Przeczytaj także: SOP wyszkoli pilotów bezzałogowych systemów powietrznych >>

Dokument dotyczący współpracy sygnowali Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK i nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

– Szkoła główna służby pożarniczej szkoli kadry, które muszą wykazywać się najlepszymi kwalifikacjami, jeśli chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom. Praca zarówno strażaków, jak i większości osób zajmujących się ochroną bezpieczeństwa, polega na ocenie stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochronie życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami. Z tego powodu ich systemy teleinformatyczne muszą być chronione na najwyższym poziomie. Dzięki naszej współpracy przygotujemy nowe kadry do walki z zagrożeniami, z jakimi coraz częściej mamy do czynienia w wyniku rozwoju nowych technologii – zaznaczył Wojciech Pawlak, dyrektor NASK.

– jako publiczna jednostka naukowa, kształcąca m.in. W dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, doskonale rozumiemy złożony charakter współczesnego środowiska bezpieczeństwa, którego element stanowią zagrożenia w cyberprzestrzeni. Podejmowanie inicjatyw w tym obszarze, także w aspekcie działań PSP, stanowi istotny element funkcjonowania systemów odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo. Nasza uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom sektora publicznego, uruchamia studia podyplomowe – zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym. Bardzo się cieszymy, że do grona naszych partnerów dołączył NSK. Jestem przekonany, że wzajemna wymiana doświadczeń i wykorzystanie posiadanego przez SGSP oraz NASK potencjału organizacyjnego i naukowego przyniosą wymierne korzyści dla obu organizacji i polskiej cyberprzestrzeni – podkreślił nadbryg. Dr inż. Mariusz Feltynowski, rektor-komendant SGSP. 

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Źródło: NASK