SOP wyszkoli pilotów bezzałogowych systemów powietrznych

Fot. Źródło: Adobe Stock

Służba Ochrony Państwa jako pierwsza formacja podległa MSWiA, utworzyła ośrodek szkolenia pilotów bezzałogowych systemów powietrznych. Nowo powstały podmiot ma za zadanie prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy SOP oraz innych służb.

Powołany do życia ośrodek szkolenia pilotów bezzałogowych systemów powietrznych współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej, a także wspiera rozwój bezzałogowych systemów powietrznych i realizuje projekty związane z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym najważniejszych osób i obiektów w państwie.

Przeczytaj także: CPT ABW uczestniczy w projekcie PREVENT PCP >>

Dzięki szkoleniom w ośrodku funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa uzyskują optymalne przygotowanie, aby przystąpić do egzaminu. Zdobyte uprawnienia do obsługi i wykorzystywania bezzałogowych systemów powietrznych w działaniach ochronnych stanowią istotny element w podnoszeniu ich kwalifikacji, by realizować zadania służbowe na najwyższym poziomie.

Służba Ochrony Państwa (SOP)

Służba Ochrony Państwa (SOP) powstała na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i zastąpiła dotychczas istniejące Biuro Ochrony Rządu (BOR). Do jej zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa osobom i obiektom podlegającym ustawowej ochronie.

Źródło: SOP