CPT ABW uczestniczy w projekcie PREVENT PCP

CPT ABW uczestniczy w projekcie PREVENT PCP. Zdjęcie: tpcoe.gov.pl

W połowie grudnia 2022 r. przedstawiciel Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW uczestniczył w spotkaniu Grupy Obserwatorów (ang. User Observatory Group – UOG) w projekcie PREVENT PCP w Paryżu.

Celem projektu PREVENT PCP jest zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym i pobliskich obszarach publicznych. Zadanie będzie realizowane poprzez zamówienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do szybkiego oraz automatycznego wykrywania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru, identyfikacji i śledzenia sprawców oraz stworzenia zaawansowanego systemu zarządzania kryzysowego. Głównym celem jest pobudzenie innowacyjności technologicznej oraz ukierunkowanie prac rozwojowych pod oczekiwania i potrzeby przyszłych nabywców oprogramowania.

Przeczytaj także: Atak na menadżera haseł LastPass >>

Pierwszego dnia (15 grudnia) rozpoczęła się 1 faza projektu – sfinalizowanie pakietu dokumentów przetargowych. Ponadto, zaproszeni goście z UOG – organu doradczego konsorcjum, mogli zwiedzić sieć paryskiego metra. Kolejnego dnia, uczestnicy spotkania rozmawiali na tematy związane z przyszłością prac w ramach projektu.

Źródło: tpcoe.gov.pl