Policja wprowadza nowe legitymacje zabezpieczone przed fałszerstwem

Grafika: Policja

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej policjanta, która będzie ważna 4 lata. Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wzór legitymacji służbowej policjanta obowiązujący w latach 2023 – 2026.

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego, zawierającej następujące zabezpieczenia przed fałszerstwem: element graficzny w postaci napisu POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną, linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia, element dyfrakcyjny DOVID, tło reliefowe w postaci napisu POLICJA, dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego, mikrodruki, elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, element zabezpieczający CLI, tłoczenia powierzchni.

Legitymacja służbowa zawiera takie informacje jak: Data wprowadzenia do obrotu prawnego: 1 stycznia 2023 r. , Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 1 stycznia 2023 r. , Okres ważności dokumentu publicznego: 4 lata

Awers legitymacji służbowej policjanta

Awers

Awers legitymacji posiada: tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem POLICJA; w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm; poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w: komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji, komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji, ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji; w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta; w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno: gwiazda policyjna, NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej, napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2026; w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta; poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

Przeczytaj także: Ochrona infrastruktury energetycznej w aspekcie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na obszarach morskich RP >>

Rewers legitymacji służbowej policjanta

Rewers

Rewers legitymacji posiada: w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym; w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową; w dolnej części tła napis w kolorze czarnym „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”; w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP; w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu POLICJA, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem (widzialne w świetle UV):

Źródło: Policja