Nowy komendant główny Straży Granicznej

Zdjęcie: Gov.pl

Z dniem dniem 20 stycznia 2024 roku na stanowisko  komendanta głównego Straży Granicznej został powołany generał brygady SG Robert Bagan.

Kim jest gen. Robert Bagan?

Gen. bryg. SG Robert Bagan jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (aktualnie Akademia Policji w Szczytnie) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1990 – 1999 służył w Policji.

Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w sierpniu 1999 roku jako starszy specjalista w Biurze Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej. W Komendzie Głównej SG zajmował różne stanowiska służbowe. Był m.in. zastępcą naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych. Pełnił też służbę poza granicami kraju, gdzie zajmował się ochroną przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w Indiach.

Sprawdź ofertę taktycznych butów firmy Bates »

W 2004 roku objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału do spraw Cudzoziemców, jak również naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań.

Przeczytaj także: Kolejne dostawy broni dla Straży Granicznej >>

W marcu 2011 roku powrócił do Komendy Głównej SG w związku z powołaniem go na stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu do spraw Cudzoziemców. Gen. bryg. SG Robert Bagan pełnił tę funkcję przez następne 8 lat. We wrześniu 2019 roku powierzono mu pełnienie obowiązków Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Trzy miesiące później został powołany na stanowisko Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W maju 2021 roku odebrał z rąk prezydenta nominację generalską.

Źródło: Gov.pl