Europol TE-SAT 2023

Grafika: CPT ABW

Na zakończenie ubiegłego roku Europol wydał coroczne sprawozdanie poświęcone sytuacji i tendencjom w dziedzinie terroryzmu w Unii Europejskiej TE-SAT 2023. 

Szesnaście zamachów terrorytycznych w 2022 roku

W sprawozdaniu Europolu czytamy że w 2022 r. na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej miało miejsce 16 zamachów terrorystycznych, 12 dalszych udaremniły służby lub sprawcom nie powiodło się ich przeprowadzenie. Spośród 16 ataków terrorystycznych aż 13 posiadało podłoże skrajnie lewicowe i anarchistyczne (81%), 2 islamistyczne (12,5%) i jeden skrajnie prawicowe (6,25%).

Łącznie odnotowano 4 ofiary śmiertelne. Organy ścigania państw członkowskich UE zatrzymały w sumie 380 osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną, w tym 266 dżihadystów (70%), 45 osób motywowanych ideologią skrajnej prawicy (11,8%) i 19 osób kierowanych motywami lewicowymi lub anarchistycznymi (5%). Postępowania sądowe zakończyły się wydaniem 427 orzeczeń – zarówno skazujących, jak i, relatywnie rzadkich, uniewinniających.

Do przeprowadzenia większości zamachów terrorystycznych wykorzystano stosunkowo proste narzędzia niewymagające skomplikowanych przedsięwzięć logistycznych i organizacyjnych ani posiadania zaawansowanej wiedzy (broń palna, broń biała, uduszenie, improwizowane ładunki wybuchowe lub urządzenia zapalające/akceleratory ognia).

Kluczowe tendencje w dziedzinie terroryzmu

Wśród zaobserwowanych przez ekspertów Europolu tendencji w kontekście zagrożeń terrorystycznych na uwagę zasługują:

  • zacierające się różnice pomiędzy poszczególnymi typami terroryzmu w odniesieniu do stosowanej taktyki,  modus operandi, technik komunikacji i upowszechniania treści;
  • Internet i technologia jako kluczowe czynniki ułatwiające szerzenie ideologii i propagandy,
    a także sprzyjające radykalizacji postaw i werbunku do terroryzmu i brutalnego ekstremizmu;
  • coraz większa rola terroryzmu/ekstremizmu prawicowego i lewicowego.
  • wzrastające zagrożenie ze strony brutalnego ekstremizmu i radykalizacji powodowanej zmianami klimatycznymi, potrzebą ochrony środowiska i zasobów naturalnych (eko-terroryzm).
  • wojna rosyjsko-ukraińska jako element dalszej polaryzacji społeczeństw.

Przeczytaj także: Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Terroryzmu >>

Opisane powyżej tendencje zwłaszcza w obszarze wykorzystywania przez terrorystów najnowszych technologii pociągają za sobą konieczność dalszego zacieśniania współpracy służb państw członkowskich UE oraz stałego rozszerzania wachlarza metod i środków rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

Źródło: CPT ABW