Mundurowi z łatwiejszym dostępem do broni

Zdjęcie: Straż Graniczna

W życie weszła nowa ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Dokument ten zawiera nowe zasady dotyczące dostępu do broni dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Kto uzyska łatwiejszy dostęp do broni?

Ustawa określa katalog mundurowych, dla których dostęp do broni będzie łatwiejszy. Są to funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj także: Jak uzyskać pozwolenie na broń palną w Polsce? >>

Funkcjonariusze chcący skorzystać z nowych regulacji muszą mieć przydzieloną wcześniej broń służbową, a w przypadku osób pełniących terytorialną służbę wojskową, będzie ona musiała trwać co najmniej dwa lata. 

Czym uzasadniano wprowadzenie ułatwień?

Wprowadzone zmiany uzasadniane są potrzebami wzmocnienia potencjału obronnego Polski oraz o tym, że celem projektowanych zmian jest racjonalizacja przepisów dotyczących dostępu do broni palnej, co jest szczególnie istotne w kontekście wojny w Ukrainie.

Ma to stosunkowo szybko i bez dodatkowych kosztów dla państwa wzmocnić potencjał obronny i zwiększyć poczucie osobistego bezpieczeństwa wśród obywateli, gdyż wzmocni ochronę zdrowia, życia, a także miru domowego. 

Źródło: Sejm