Zakończyła się Międzynarodowa konferencja o ratownictwie i ochronie ludności

Zdjęcie: gov.pl

28 lutego 2023 roku odbyła się konferencja poświęcona ratownictwu oraz ochronie ludności, z udziałem ekspertów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii organizowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Celem konsultacji była analiza wyzwań dla krajowych systemów ochrony ludności m.in. w kontekście doświadczeń z pełnoskalowych działań wojennych na Ukrainie oraz pandemii Covid-19.

Na zaproszenie Szefa BBN w konferencji udział wzięli m.in. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Adamem Koniecznym, prezes ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Waldemar Pawlak, szefowie i przedstawiciele instytucji ds. ochrony ludności z Litwy, Łotwy i Estonii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariusze.

Wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy międzynarodowej w działaniach ratowniczych

Jednym z tematów konferencji było wykorzystanie doświadczeń z kryzysów do zwiększenia odporności Polski i krajów bałtyckich na zagrożenia oraz do budowania interoperacyjności służb ratowniczych i ochrony ludności. Omówione zostały również tematy zacieśniania współpracy międzynarodowej w działaniach ratowniczych, współpracy instytucji państwa z organizacjami pozarządowymi, idei „ratownictwa obywatelskiego” oraz wykorzystywania nowych technologii do wspierania systemów ochrony ludności.

Prowadzone z państwami bałtyckimi konsultacje są elementem działań Biura Bezpieczeństwa Narodowego związanych z budowaniem odporności państwa na kryzysy, w tym realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP zatwierdzonej przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Podjęcie współpracy w tym formacie było też tematem uzgodnień Szefa BBN oraz prezydenckich doradców ds. bezpieczeństwa narodowego z krajów bałtyckich. 

Przeczytaj także: Amerykański żołnierz, lekarka z Syrii… Jak nie dać się oszukać w czasach, gdy miłosci szukamy przez internet? >>

Po zakończonej konferencji, przedstawiciele służb krajów bałtyckich złożyli wizytę w Komendzie Głównej PSP, podczas której gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny Państwowej Straży Pożarnej otrzymał z rąk Kuno Tammearu dyrektora generalnego Estońskiej Rady Ratownictwa „Złoty Krzyż Służby Ratowniczej”. Wyróżnienie to jest uhonorowaniem wkładu na rzecz umacniania współpracy w zakresie działalności ratowniczej pomiędzy Polską a Estonią.

Źródło: gov.pl