CYBEREXPERT GAME

CyberExpert Game. Foto. ECSC

Rozpoczęła się rywalizacja w ramach rozgrywki CyberEXPERT GAME. Rozgrywki zostały objęte patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej.

Współczesna wojna to nie tylko walka na froncie, toczy się ona również w cyberprzestrzeni. Możliwość budowania kompetencji w zakresie cyberobrony, w realnych warunkach ma kluczowe znaczenie dla utrzymania biegłości działań zespołów cyberbezpieczeństwa.
Zorganizowane kroki towarzyszące atakowi militarnemu Rosji na Ukrainę uwidoczniły potrzebę zapewnienia przez organizacje gotowości do radzenia sobie w obliczu zagrożeń, również tych w przestrzeni cyber. Szczególnego znaczenia nabiera w tych okolicznościach konieczność obrony infrastruktury krytycznej kraju.

Cyberzagrożenia

Wzrost pejoratywnej działalności w domenie cyberbezpieczeństwa wskazuje i tym razem na konieczność współdziałania wszystkich podmiotów zaangażowanych w prowadzenie operacji czy też konkretnie działających na rzecz ochrony przestrzeni cybernetycznej. Dlatego tak ważna jest otwartość i zdolność nieszablonowego myślenia, ale również ciągła wymiana doświadczeń i budowanie swoich kompetencji również podczas rywalizacji takich, jak ta rozpoczęta dzisiaj.

Przeczytaj także: Nabór do służby w CBZC >>

W Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeńtwa wyznajemy zasadę, że istotą treningu jest umożliwienie szkolonym drużynom popełniania błędów i podejmowania niewłaściwych decyzji, ale w warunkach które pozwolą im na uniknięcie związanych z tymi błędami konsekwencji oraz na wyciąganie konstruktywnych wniosków. Na pracę w takich wyizolowanych, ale w pełni oddających realne zagrożenia warunkach, pozwala właśnie środowisko Cyber Range udostępniane przez ECSC podczas warsztatów CyberEXPERT GAME.

Warsztaty CyberEXPERT GAME

Rozpoczęte dzisiaj warsztaty realizowane są w formie rywalizacji zespołowej. Buduje to umiejętność współdziałania, pokazuje „na gorąco” mocne i słabe strony konkretnych posunięć i działań, ale co nie mniej ważne, pozwala na nawiązanie relacji i wymianę doświadczeń pomiędzy rywalizującymi zespołami.

Źródło: ECSC