Certyfikowane interaktywne seminarium z obronności

W dniu 19 kwietnia 2023 roku w godzinach 10:00-13:00 na Platformie Zoom odbędzie się bezpłatne interaktywne seminarium z obronności: „Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”. Wydarzenie to odbędzie się pod patronatem medialnym Security OPS!

Patronat honorowy wydarzenia objęło NATO DEEP eAcademy oraz JM Rektor WSBPI Apeiron w Krakowie – dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI Apeiron.

Wydarzenie skierowane jest do:

  • osób zarządzających organizacjami i obiektami;
  • osób fizycznych chcących przygotować się na wypadek zagrożenia wojennego, działań hybrydowych i terrorystycznych;
  • naukowców i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem w organizacjach i obiektach.

Przeczytaj także: Trzecia edycja Forensics Winter Camp >>

Tematyka:    

  • obronność w Polsce – aspekty prawne;
  • specyfika zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych;
  • ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja;
  • przygotowanie obiektów do reagowania na zagrożenia wojenne;
  • przygotowanie indywidualne do zagrożeń wojennych;
  • zasady zachowania się w sytuacjach ekstremalnych
  • pierwsza pomoc podczas zagrożeń wojennych.

Zapisy: https://www.safetyproject.pl/seminarium-naukowo-praktyczne/ 

Certyfikat udziału otrzymają użytkownicy, którzy byli aktywni przez minimum 70% czasu trwania wydarzenia.

Źródło: Safety Project