Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami w sieci rozbita przez CBZC

Zdjęcie: CBZC

Na początku kwietnia 2023 r. funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 3 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uzyskiwanie bez uprawnienia dostępu do bankowości internetowej i haseł autoryzacyjnych osób pokrzywdzonych w celu bezprawnego wyprowadzenia z tych rachunków środków pieniężnych.

Działalność zorganizowanej grupy przestępczej polegała na bezprawnym uzyskiwaniu loginów, haseł dostępowych i autoryzacyjnych do rachunków bankowych poszkodowanych osób. Następnie oszuści nawiązywali kontakty z pracownikami banków, w których osoby pokrzywdzone posiadały rachunki rozliczeniowe, wprowadzali ich w błąd co do tożsamości dysponentów rachunków, a w dalszej kolejności przejmowali środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach. Tak uzyskane kwoty pieniężne trafiały na konta bankowe kontrolowane przez sprawców i przeznaczane były, między innymi, na zakup obcych walut, złota oraz wartościowego sprzętu elektronicznego.

Łączna kwota środków pieniężnych, które podejrzani usiłowali bezprawnie uzyskać oraz uzyskali w ramach przestępczego procederu szacowana jest na kwotę przekraczającą 50 milionów złotych, a w całym postępowaniu występuje w chwili obecnej 14 podejrzanych.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Działu ds. Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Przeczytaj także: Policjanci CBZC w międzynarodowej akcji wymierzonej w przestępczość zorganizowaną >>

Wobec dwóch z podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast wobec trzeciego z podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: CBZC