Aktywna Tarcza z udziałem Straży Ochrony Kolei

Zdjecie: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Po koniec czerwca na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL odbyła się kolejna edycja międzynarodowych działań w ramach akcji pod kryptonimem ,,Aktywna Tarcza’’. Polskę reprezentowała Straż Ochrony Kolei.

Akcja na terenie państw członkowskich RAILPOL

RAILPOL European association of Railway Police Force to międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych w Europie, które odpowiadają za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych.

Skoordynowane działania służb w ramach akcji ,,Aktywna Tarcza’’ przeprowadzono na terenie wszystkich państw członkowskich RAILPOL, w tym Polski. Miały one na celu wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

,,Aktywna Tarcza’’ w Polsce

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w akcję ,,Aktywna Tarcza’’ zaangażowanych było ponad 3000 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. Służby wspólnie realizowały działania na stacjach, dworcach, szlakach i w pociągach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym celem prowadzonej wspólnie akcji było zapobieganie i wykrywanie najpoważniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Prowadzono między innymi kontrolę tożsamości pasażerów i osób znajdujących się na obszarze kolejowym.

Funkcjonariusze SOK, Policji i SG zwracali szczególną uwagę na zachowania, które mogłyby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych , takich jak zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, kradzieże przesyłek wagonowych, dewastacje oraz wandalizm mienia kolejowego.

Przeczytaj także: Akty oskarżenia za oszustwa internetowe >>

Łącznie mundurowi skontrolowali 564 dworce kolejowe i 260 pociągów pasażerskich oraz 33 bagaże. Wylegitymowano blisko 100 osób, nałożono 59 mandatów karnych za popełnione wykroczenia, skierowano do sądów 2 wnioski o ukaranie oraz zatrzymano 3 osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Odnotowano na terenie kolejowym dwa incydenty polegające na pozostawieniu bagażu bez opieki.

Źródło: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei