Współpraca UE i USA w obszarze cyberbepieczeństwa

Zdjęcie: Komisja Europejska

W Brukseli odbył się 9. dialog pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi na temat cyberprzestrzeni. Przedstawiciele UE i USA omówili wspólne zaangażowanie na rzecz odpornego partnerstwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wymiana informacji i sformalizowane porozumienie

W czasie dwudniowego spotkania obie strony potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz współpracy i koordynacji transatlantyckiej oraz podzielili pogląd, że pogarszające się globalne środowisko cyberzagrożeń, charakteryzujące się agresją wojskową Rosji na Ukrainę i innymi wydarzeniami takimi jak rozprzestrzenianie oprogramowania szantażującego, wymaga ściślejszej współpracy między UE a Stanami Zjednoczonymi.

UE i USA przeprowadziły wymianę informacji na temat kilku kluczowych tematów związanych z cyberbezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwa produktów cyfrowych i powiązanych norm cyberbezpieczeństwa, cyberodporności infrastruktury krytycznej, wpływu i możliwości powstających technologii oraz współpracy między agencjami UE i USA ds. cyberbezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Próby nielegalnego wejścia na serwery pocztowe Microsoft Exchange >>

Podczas dwudniowego dialogu na temat cyberbezpieczeństwa Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) sformalizowały porozumienie robocze obejmujące takie tematy, jak świadomość i szkolenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wymiana najlepszych praktyk i wymiana wiedzy na potrzeby wspólnej orientacji sytuacyjnej.

Źródło: Komisja Europejska