Odporni na dezinformację

Foto: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek

Wojna za naszą wschodnią granicą diametralnie zmieniła system bezpieczeństwa międzynarodowego, również w sferze cyberbezpieczeństwa, co wymaga od odbiorców skoordynowanych działań wobec zagrożeń informacyjnych.

Czym jest dezinformacja i jak się przed nią bronić?

Współczesne społeczeństwo zalewane jest wszelkiego rodzaju informacjami rozpowszechnianymi przez różne środki przekazu, jednak prawdziwość i rzetelność news’ów bywa trudna do oszacowania.

Nader powszechnym zjawiskiem staje się dezinformacja, czyli przekazywanie niesprawdzonych lub nieprawdziwych informacji, co celowo wprowadza odbiorcę w błąd.

W dobie zagrożeń cybernetycznych, rozprzestrzenianie się dezinformacji wokół inwazji Rosji na Ukrainę odzwierciedla szersze wyzwania związane ze zmianą sposobu wytwarzania i dystrybucji informacji.

Projekty algorytmów mogą nasilić rozpowszechnianie fake news’ów, ułatwiając tworzenie mechanizmów segregujących wiadomości i informacje, które ludzie widzą i z którymi wchodzą w interakcję w Internecie. Przeciążenie informacjami, zamieszanie i błędy poznawcze odgrywają rolę w tych tendencjach.

Umiejętności krytycznego myślenia są najlepszą obroną przed dezinformacją, również w środowisku wojskowym. Ważne jest, aby żołnierze byli krytycznymi odbiorcami informacji, ze szczególnym wyczuleniem na kampanie dezinformacyjne oraz nie przyczyniali się do ich rozprzestrzeniania.

Przeczytaj także: CERT Polska wspiera użytkowników poczty elektronicznej >>

Istotna jest weryfikacja źródeł podawanych informacji, odpowiednia selekcja wiadomości, jak również stonowana reakcja na wszelkiego rodzaju sensacyjne news’y.

Skoordynowana reakcja na rosyjską dezinformację jest kluczowym elementem podnoszenia świadomości społecznej wobec tego zagrożenia. Prowadzenie odpowiedzialnych działań w środowisku informacyjnym jest podstawą wzmacniania naszej odporności na dezinformację.

Źródło: DORSZ