Ochrona przestrzeni publicznej przed atakami terrorystycznymi. Kompendium dobrych praktyk ONZ

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania Terroryzmu (UNOCT) w ramach globalnego programu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym opracowało kompendium dobrych praktyk w sprawie ochrony ośrodków miejskich przed atakami terrorystycznymi. 

Studia przypadków, narzędzia i zasoby opisane w przewodniku są wynikiem intensywnych badań i doświadczeń wszystkich 193 państw członkowskich ONZ, organizacji pozarządowych oraz ekspertów międzynarodowych.    

Publikacja podsumowuje również zawartość dotychczasowych narzędzi opracowanych przez państwa członkowskie (podręczników, poradników, kompendiów), które dostarczyły wskazówek dotyczących ustanawiania polityki bezpieczeństwa ośrodków miejskich i zwiększenia ich odporności na ataki terrorystyczne.

Na szczególną uwagę zasługuje szeroko opisany case Singapuru, gdzie tamtejsze władze opracowały politykę aktywizacji mieszkańców obszarów miejskich w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym.

Przeczytaj także: Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Terroryzmu >>

Obywatele Singapuru  zachęcani są do aktywnego zgłaszania podejrzanych zachowań na infolinię antyterrorystyczną, która została utworzona specjalnie w tym celu. Ponadto Singapur wdrożył platformę internetową o nazwie I-Witness, która umożliwia połączenie się bezpośrednio z policją i zgłoszenie przestępstwa. 

Źródło: Tpcoe.gov.pl