Za nami IX Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej!

Fot. Źródło: GOV.PL

6-7 września 2022 r. odbyło się IX Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Wzięło w nim udział ok. 300 gości, a głównymi tematami była transformacja energetyczna i cyberbezpieczeństwo. Współorganizatorem wydarzenia była Wojskowa Akademia Techniczna.

IX Krajowe Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej opierało się na zagadnieniach dot. transformacji energetycznej i cyberbezpieczeństwa.

Podczas panelu dot. transformacji energetycznej Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślił, że aby mówić o transformacji energetycznej konieczne są kluczowe inwestycje (m.in. Baltic Pipe, interkonektory, Terminal LNG oraz wyzwanie, jakim jest budowa elektrowni atomowej).

Krzysztof Fal z Ministerstwa Klimatu i Środowiska dodatkowo przedstawił prognozy dot. wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

W drugiej części Forum Jarosław Pudzianowski, ekspert RCB omówił zasady wspierania odporności w aspekcie długotrwałych zagrożeń podkreślając, że żadna usługa technologiczna nie jest wolna od ryzyka.

Fot. Źródło: GOV.PL

Gdy to wzrasta, powinniśmy przyjrzeć się kluczowym decyzjom i sprawdzić, czy możemy tolerować ryzyko, czy też lepiej jest wdrożyć środki zaradcze i przystać na obniżenie zdolności – zaznaczył.

Podczas panelu przeznaczonemu tematyce cyberbezpieczeństwa Jarosław Łuba, Naczelnik Wydziału ds. Cyberbezpieczeństwa Sektora Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska omówił główne wytyczne dla podmiotów usług kluczowych, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa cybernetycznego w organizacji. Przedstawiciel Agencji Bezpieczeńśtwa Wewnętrznego zdefiniował stopnie alarmowe CRP i poinformował o tym, że służby odnotowały w ostatnim czasie próby ataków na systemy portów lotniczych, kolei, spółek energetycznych. Liczba incydentów w ostatnich miesiącach się zwiększyła, co ma związek z agresją FR.

Przeczytaj także: System ARAKIS ENTERPRISE z główną nagrodą w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2022” >>

Drugiego dnia Forum zaprezentowano i omówiono projekt współfinansowany przez UE pt. Opracowanie metodyki oceny ryzyka oraz analizy usług i procesów realizowanych przez operatorów IK”.

Zarządzanie ryzykiem jest nieodłączną częścią wszystkich procesów realizowanych w organizacji. Jest to niezbędny etap procesu podejmowania decyzji i jednoznacznie odnosi się do niepewności – powiedział prof. WAT, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, który zaprezentował projekt „Metodyka i ocena ryzyka oraz analiza usług i procesów realizowanych przez operatorów Infrastruktury Krajowej” współfinansowany przez UE.

Ponadto, podczas Forum omówiono także:

  • stan przygotowania administracji rządowej i operatorów IK wobec działań hybrydowych w procesie transformacji energetycznej w Polsce;
  • zagrożenia hybrydowe w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej;
  • wnioski z wojny w Ukrainie;
  • wpływ sektora elektroenergetycznego na funkcjonowanie gospodarki, w tym na operatorów IK;
  • standardy bezpieczeństwa dla operatorów IK w zakresie zapobiegania, reagowania i ograniczania skutków zagrożeń stwarzanych przez systemy bezzałogowe;
  • zadania z obszaru zarządzania kryzysowego realizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej;
  • bezpieczeństwo IK w systemie kolejowym – Raport o zagrożeniach terrorystycznych i sabotażowych dla infrastruktury kolejowej UE/RP;
  • dyrektywę CER /NIS II;

Źródło: GOV.PL