Sztuczna inteligencja priorytetem rozwoju NATO

Źródło: NATO

Podczas spotkania ministrów obrony NATO, które odbyło się 13 października 2022 r., uzgodniono powołanie Komisji Rewizyjnej odpowiedzialnej za rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) oraz wykorzystania danych w działaniach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Pierwszym zadaniem Rady będzie opracowanie przyjaznego dla użytkownika standardu certyfikacji wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym kontroli jakości i ograniczania ryzyka, które pomogą dostosować nowe projekty sztucznej inteligencji i danych do „Zasad odpowiedzialnego użytkowania NATO” zatwierdzonych w październiku 2021 r. Rada będzie również pełnić funkcję platformy do wymiany najlepszych praktyk, kierowania innowatorami i operacyjnymi użytkownikami końcowymi przez cały etap rozwoju. Obecnie NATO wdraża sztuczną inteligencję w tak różnych obszarach, jak: cyberobrona, zmiany klimatyczne i analiza obrazów.

Przyspieszenie transformacji cyfrowej to element „Koncepcji Strategicznej 2022”, w której członkowie NATO zatwierdzili również pierwszą wizję NATO dotyczącą „Transformacji Cyfrowej”. Do 2030 roku działania te mają umożliwić Sojuszowi prowadzenie operacji wielodomenowych, zapewnić interoperacyjności we wszystkich dziedzinach, zwiększyć świadomość sytuacyjną oraz ułatwić konsultacje polityczne i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Przeczytaj także: Podstawowy poziom cyberdojrzałości w transporcie >>

Wysiłki NATO w zakresie powstających i destrukcyjnych technologii oraz strategia AI i polityka ramowa Sojuszu w obszarze wykorzystywania danych przyczynią się do ożywienia tej wizji. Podjęto dodatkowe kroki, po zatwierdzeniu przez ministrów obrony NATO, dotyczące priorytetowych obszarów stosowania zaawansowanej analizy danych w celu umożliwienia operacji wielodomenowych i zwiększenia świadomości sytuacyjnej oraz zatwierdzeniu pierwszego planu wdrażania autonomii w ramach Sojuszu.

Sztuczna inteligencja, eksploatacja danych oraz autonomia należą do dziewięciu obszarów technologicznie priorytetowych dla NATO. Należą do nich również: technologie kwantowe, biotechnologia i udoskonalenia człowieka, technologie naddźwiękowe, nowe materiały i produkcja, energia i napęd oraz przestrzeń kosmiczna.

Źródło: NATO