Święto Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa 

Grafika: ECSC

W dniu 26 kwietnia 2023 roku Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa obchodzi pierwsze święto swojej jednostki. Odbywa się ono na mocy Decyzji Nr 12 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2023 roku.

ECSC

W dniu 26 kwietnia 2010 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej, wydano akt sformowania Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Sił Zbrojnych (CBC SZ). Powołanie do życia CBC SZ było pierwszym krokiem w kierunku budowania nowych kompetencji Sił Zbrojnych RP, które w zamierzeniach dowódców powinny posiadać zdolność do prowadzenia pełnego spektrum operacji i działań militarnych w nowej domenie jaką jest cyberprzestrzeń.

Warunkiem koniecznym do osiągnięcia tego celu było stworzenie podwalin systemu szkoleniowego, który pozwoliłby żołnierzom i pracownikom RON na realizowanie zadań w dynamicznie rozwijającej się przestrzeni cyber. ECSC – tworząc ścieżki szkoleń w obszarze IT oraz cyber, rozbudowując swoją ofertę szkoleniową, a także dostosowując ją do aktualnych potrzeb RON kontynuuje działania zainicjowane przez CBC SZ.

Przeczytaj także: Cyber ​​Range – Cyberbezpieczeństwo w praktyce >>

Jednym ze szczególnych akcentów tegorocznych, pierwszych obchodów Święta będzie uroczyste odsłonięcie obrazu przedstawiającego Patrona ECSC – Pana Profesora Zdzisława Krygowskiego. Obraz namalowany został przez Pana Karola Karwackiego. Inspiracją do namalowania obrazu było zdjęcie Pana Profesora udostępnione naszemu Centrum przez Panią Profesor Magdalenę Jaroszewską, autorkę biografii i badaczkę dorobku naukowego oraz życia Patrona ECSC.

Zadania ECSC

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest wiodącą jednostką organizacyjną w resorcie obrony narodowej w zakresie kształtowania kierunków rozwoju systemu doskonalenia zawodowego w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz technologii informacyjnych.

Centrum Eksperckie podnosząc kwalifikacje żołnierzy i pracowników rozwija kompetencje Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni, a także pełni rolę jednostki konsolidującej potencjał ekspercki oraz wspierającej Ministerstwo Obrony Narodowej w rozwijaniu współpracy krajowej i międzynarodowej.

Najważniejsze obszary zadaniowe ECSC:

Organizacja i prowadzenie ćwiczeń, treningów, gier wojennych, z wykorzystaniem zintegrowanego środowiska szkoleniowego.

Poszerzanie kompetencji Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni – kształcenie i szkolenie kadr.

Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Konsolidacja potencjału eksperckiego resortu obrony narodowej – kształtowanie priorytetowych kierunków doskonalenia kadr w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz IT.

Źródło: ECSC