Nowa odsłona projektu Cyberlekcje

Grafika: gov.pl

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB) przygotowało nową odsłonę projektu edukacyjnego Cyberlekcje 3.0. W Cyberlekcjach nauczyciele znajdą pomysły na angażowanie uczniów w zajęcia, aby mogli doświadczyć tego  o czym się  uczą oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Cyberlekcje 3.0

Projekt Cyberlekcje 3.0 skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest wsparcie w nauczaniu o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i dostarczenie gotowych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Cyberlekcje to 18 scenariuszy zajęć lekcyjnych, które powstały na podstawie materiałów opracowanych przez ekspertów NASK-PIB, Instytutu od wielu lat zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. W nowej odsłonie projektu wszystkie scenariusze przystosowano do jednej, spójnej metodyki nauczania – metodologii PBL (ang. Problem-Based Learning).

PBL, czyli nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów, rzuca wyzwanie uczniom, aby aktywnie uczestniczyli w procesie uczenia się, a nie biernie „otrzymywali” informacje. 

Metoda PBL kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności, t.j. analiza, krytyczne myślenie, praca zespołowa i rozwiązywanie napotkanych trudności.  W ten sposób uczniowie zdobywają wiedzę poprzez praktyczne doświadczenia, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy.

Cyberlekcje 3.0 obejmują takie obszary tematyczne, jak:

  • metody przeszukiwania internetu, bezpieczeństwo oraz prywatność w internecie,
  • relacje oraz wizerunek i tożsamość w internecie,
  • zagrożenia w sieci oraz niebezpieczne i szkodliwe treści,
  • bezpieczne zarządzanie danymi, poszanowanie praw autorskich,
  • nadużywanie nowych technologii i dobrostan psychiczny.

W ramach projektu powstały również dodatkowe materiały dydaktyczne,  jak:

  • infografiki,
  • prezentacje multimedialne,
  • animacje oraz filmy z udziałem ekspertów.

Każdy obszar tematyczny został dostosowany do wymagań podstaw programowych kształcenia oraz  potrzeb uczniów na różnych etapach edukacji. Na Cyberlekcje 3.0 składają się: 2 scenariusze dla klas I-III, 3 scenariusze dla klas IV-VI, 4 scenariusze dla klas VII-VIII oraz 9 scenariuszy dla klas szkół ponadpodstawowych.

Przeczytaj także: CERT Polska współtworzy bazę CVE >>

Wszystkie scenariusze oraz materiały dodatkowe projektu Cyberlekcje 3.0 są dostępne są w bazie wiedzy o cyberbezpieczeństwie w zakładce CyberEdukacja na portalu gov.pl.

Źródło: Gov.pl