Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi

Fot. tpcoe.gov.pl

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ustanawiającą 12 lutego każdego roku Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi jako sprzyjającemu terroryzmowi.

Brutalny ekstremizm jest zjawiskiem zróżnicowanym, bez jasnej definicji. Nie jest ani nowy, ani wyłączny dla danego regionu, narodowości czy systemu wierzeń. W ostatnich latach grupy terrorystyczne, takie jak Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie (ISIL), Al-Kaida czy Boko Haram, ukształtowały obraz brutalnego ekstremizmu i spowodowały zainicjowanie debaty społeczności międzynarodowej na temat sposobów przeciwdziałania temu zagrożeniu. Przesłanie grup terrorystycznych o nietolerancji — religijnej, kulturowej, społecznej — miało drastyczne konsekwencje dla wielu regionów świata.

Rezolucja (A/77/L.41) została przyjęta w dniu 20 grudnia 2022 r. 154 głosami za, przy braku głosów przeciw i 4 wstrzymujących się (Białoruś, Kongo , Madagaskar, Federacja Rosyjska). Zgodnie z jej postanowieniami Zgromadzenie, postanowiło ogłosić 12 lutego Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Brutalnemu Ekstremizmowi, aby podnieść świadomość i wzmocnić międzynarodową współpracę w tej sprawie, podkreślając, że terroryzmu i brutalnego ekstremizmu nie można wiązać z żadną religią, narodowością ani grupą ludzi.

Przeczytaj także: Ukraińscy uchodźcy zdobędą kompetencje cyfrowe >>

Ponadto, rezolucja wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ oraz organizacje systemu ONZ, a także inne organizacje międzynarodowe i regionalne do uczczenia tego dnia we właściwy sposób, w tym poprzez zainicjowanie działań edukacyjnych i wszelkich przedsięwzięć sprzyjających podnoszeniu świadomości społecznej w tym zakresie.

Źródło: tpcoe.gov.pl