Microsoft partnerem w Programie PWCyber

Grafika: gov.pl

Microsoft Sp. z o.o. dołączyła do grona partnerów współpracujących w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji.

O Programie Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber)

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in., aby zwiększać bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnosić świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych. W Programie uczestniczy obecnie 26 firm technologicznych (polskich i zagranicznych), które zdecydowały się współpracować przy działaniach mających na celu podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju. 

W ramach porozumienia firma Microsoft będzie prowadzić działania podnoszące kompetencje kadr podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz umiejętności przeciwdziałania cyberzagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych. Działania w tym obszarze będą obejmować w szczególności udostępnianie materiałów edukacyjnych oraz  organizację szkoleń. Eksperci Microsoft będą również dzielić się wiedzą o bieżących zidentyfikowanych podatnościach i zagrożeniach oraz współuczestniczyć w opracowywaniu rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo informacyjne w organizacji.

Firmy Microsoft nie potrzeba przedstawiać, jest obecna w większości firm czy domostw. Microsoft napędza cyfrową transformację w erze inteligentnej chmury oraz inteligentnych urządzeń. Misją firmy jest umożliwianie każdej osobie i organizacji na świecie, by osiągały więcej. Microsoft dostarcza platformę rozwiązań, które są fundamentem do rozwoju – lepszego życia obywateli, transformacji polskich przedsiębiorstw, szkół, urzędów i ekspansji polskich firm IT – Partnerów Microsoft – którzy tworzą własne rozwiązania z wykorzystaniem technologii Microsoft. Aspiracją firmy w Polsce jest przyczynianie się do powstania Polskiej Doliny Cyfrowej, w której technologia napędza rozwój przedsiębiorstw i organizacji.

Przeczytaj także: Microsoft Outlook podatny na atak hakerów >>

Firma nieustannie angażuje się na poziomie globalnym i lokalnym w działania mające na celu kształtowanie bezpiecznej cyberprzestrzeni. Microsoft wspiera wysiłki decydentów, skupiając swoje działania wokół kluczowych obszarów związanych z bezpieczeństwem, takich jak budowanie strategii bezpieczeństwa i odporności państwa i biznesu, edukacja cyfrowa i higiena w cyberprzestrzeni oraz zgodność rozwiązań z przepisami.

– Poprawa bezpieczeństwa w sieci jest celem licznych rządowych i branżowych inicjatyw. Jednak czymś, co wymaga szczególnej uwagi, jest poziom świadomości cyfrowej pracowników, zarówno w firmach jak i w jednostkach administracji publicznej. Ludzie pozostają najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa teleinformatycznego, dlatego należy pilnie umieścić ich w centrum działań na rzecz bezpieczeństwa. Microsoft, obsługując miliardy klientów na całym świecie, gromadzi dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące z szerokiego i zróżnicowanego spektrum organizacji i konsumentów. Ten unikalny punkt widzenia daje dokładny obraz kierunków, z których nadchodzą zagrożenia oraz trendów kształtujących współczesny krajobraz bezpieczeństwa. Stanowi tez cenne źródło informacji, które pozwala nam skutecznie zwalczać cyberprzestępczość, dzielić się spostrzeżeniami i wspierać organizacje w procesie wzmacniania ich odporności – mówi Krzysztof Malesa, dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa w Microsoft.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: https://www.microsoft.com/pl-pl.

Źródło: gov.pl