II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny

W dniach od 9 do 10 kwietnia 2024 roku w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie, odbędzie się II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”. Patronem medialnym wydarzenia jest Security OPS.

Międzynarodowa formuła kongresu

Kongres Antyterrorystyczny to największe cykliczne wydarzenie tej kategorii w Polsce. W tym roku obrady odbędą się w formule międzynarodowej, przy aktywnym udziale ekspertów reprezentujących struktury NATO, instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Przeczytaj także: Warsztaty SAFE TECH FORUM! >>

Uczestnikami Kongresu będzie kilkuset reprezentantów ośrodków naukowych i eksperckich, instytucji bezpieczeństwa, sektora ochrony i zabezpieczeń technicznych, a także obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

Zagadnienia z zakresu terroryzmu i antyterroryzmu

Międzynarodowi eksperci zaproszeni do udziału w kongresie poruszą wiele zagadnień dostyczących nie tylko samego zjawiska terroryzmu ale i działań antyterrorystycznych. Obszarami tematycznymi tegorocznej edycji będą:

 • Istota i cechy terroryzmu.
 • Zamachy terrorystyczne – istota, cechy i studium przypadków.
 • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych.
 • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych.
 • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych.
 • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych.
 • Działania kontrterrorystyczne.

Do kogo kierowany jest kongres?

Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych zwiększeniem poczucia bezpeiczeństwa zarówno własnego jak i osób postronnych. W szczególności kongres kierowany jest do:

 • Przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
 • Funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego.
 • Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.
 • Operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych.
 • Funkcjonariuszy sektora ratownictwa.
 • Pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego.
 • Zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.
 • Naukowców, ekspertów i studentów.

Rejestrację, komunikat wydarzenia i plan Kongresu znajdziecie na stronie: https://www.kongresantyterrorystyczny.edu.pl/