Cyberprzestępczość przekracza granice i szybko ewoluuje

Cyberprzestępczość przekracza granice i szybko ewoluuje. Fot. TPCOE

Internet stał się groźnym narzędziem w rękach terrorystów i przestępców, którzy wykorzystują go do swoich celów. Obecnie świat jest połączony cyfrowo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przestępcy wykorzystują tę transformację w sieci, aby namierzać słabe punkty w systemach i infrastrukturze online. Ma to ogromny wpływ ekonomiczny i społeczny na rządy, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne na całym świecie.

Phishing, oprogramowanie ransomware i naruszenia danych to tylko kilka przykładów obecnych cyberzagrożeń, podczas gdy cały czas pojawiają się nowe rodzaje cyberprzestępczości. Cyberprzestępcy są coraz sprytniejsi i lepiej zorganizowani – wykorzystują nowe techniki, coraz precyzyjniej dostosowują swoje ataki i współpracują na nowe sposoby. Jednym z celów działań cyberprzestępców jest m.in. również pozyskanie środków na rzecz organizacji terrorystycznych.

Cyberprzestępczość nie zna granic państwowych. Przestępcy, ofiary i infrastruktura techniczna znajdują się w wielu jurysdykcjach, co stawia wiele wyzwań przed organami ścigania i sprawia, że niezbędna jest ścisła współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi.

Przeczytaj także: DKWOC prezentuje TAK >>

Unia Europejska i jej państwa członkowskie współpracują ze sobą, aby zapobiegać radykalizacji w Europie. Radykalizacja postaw nie jest zjawiskiem nowym, ale w ostatnich latach stała się poważniejszym zagrożeniem, zwłaszcza ze względu na rozwój nowych technologii oraz rosnące wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW rekomenduje odpowiedzialne korzystanie z usług internetowych oraz nowoczesnych technologii, które pozwala uniknąć większości zagrożeń w cyberprzestrzeni.