Cyber Coalition 2022

Uczestnicy ćwiczenia Cyber ​​Coalition 2022. Zdjęcie: NATO OTAN

W Estonii zakończyły się ćwiczenia cyberobrony NATO pk. Cyber Coalition 2022. W ćwiczeniu wzieło udział około 1000 cyberobrońców z 26 państw członkowskich NATO, a także Finlandii i Szwecji, Gruzji, Irlandii, Japonii, Szwajcarii, Unii Europejskiej oraz uczestników z przemysłu i środowisk akademickich.

Ćwiczenia Cyber ​​Coalition odbywają się corocznie od 2008 roku w Tallinie w Estonii, a także zdalnie, ze stolic krajowych i innych lokalizacji. Celem ćwiczenia organizowanego przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji pod kierownictwem Komitetu Wojskowego we współpracy z zainteresowanymi stronami z organizacji NATO, krajów, przemysłu i środowiska akademickiego jest testowanie i weryfikacja koncepcji, wychwytywania wymagań lub eksploracji nowych i przełomowych technologii.

Cyber ​​Coalition 2022

Scenariusz ćwiczenia Cyber ​​Coalition 2022 opierał się na wymagającym, realistycznym scenariuszu, w którym potężny cyberprzestępca próbuje skompromitować misję NATO, przeprowadzając zaawansowane i wyrafinowane operacje cybernetyczne. Operacje te uruchamiają koordynację i współpracę uczestniczących obrońców cybernetycznych z NATO, sojuszników i partnerów. W ciągu pięciu dni uczestnicy ćwiczenia szkolili się w zakresie radzenia sobie z rzeczywistymi wyzwaniami cybernetycznymi, takimi jak cyberataki na sieci energetyczne, programy oraz zasoby NATO i Sojuszu podczas operacji, zwiększając ich zdolność do obrony sieci i wspólnego działania w cyberprzestrzeni.

Przeczytaj także: Wykorzystywanie nowej technologii przez terrorystów >>

Przygotowany przez organizatorów scenariusz ćwiczenia pomaga przygotować obrońców cybernetycznych do rzeczywistych wyzwań cybernetycznych, w tym ataków na infrastrukturę krytyczną, a także zakłócania zasobów NATO i sojuszników podczas operacji.

Źródło: NATO OTAN / Wojska Obrony Cyberprzestrzeni