Ćwiczenia reagowania kryzysowego na infrastrukturze energetycznej

Zdjęcie źródło: DWOT

Cykliczne ćwiczenie reagowania kryzysowego pn. „AMPER”, w tym roku odbyło się w dniach 12-13 października 2022 r., po raz pierwszy na terenie województwa podlaskiego. Organizatorem AMPER 22 jest spółka PGE Dystrybucja. Celem prowadzonych szkoleń było zarówno doskonalenie umiejętności wśród osób funkcyjnych w spółce, jak i współdziałanie z administracją i innymi podmiotami w czasie dużych awarii sieci oraz zagrożeń, mogących mieć znamiona kryzysu.

Ćwiczenie AMPER 22

W tegorocznych manewrach uczestniczyli pracownicy spółki wspólnie z przedstawicielami podlaskich Wojewódzkich Komend Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Aktywnymi uczestnikami byli również Terytorialsi z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz członkowie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

– Współpraca służb jest niezwykle istotna w czasie sytuacji kryzysowych. Ochrona infrastruktury elektroenergetycznej jest szczególnie ważna – powiedział Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja. – Forma ćwiczeń, jaką przyjęto, pozwala na dokładne zbadanie zagrożeń zewnętrznych, jakie mogą spotkać nasze obiekty. Dbanie o bezpieczeństwo wszystkich elementów infrastruktury elektroenergetycznej jest konieczne szczególnie w obecnych, niespokojnych czasach – dodaje.

W trakcie manewrów przetestowana została procedura procesu decyzyjnego w nadzwyczajnych sytuacjach. Zgrywano działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego z innymi służbami odpowiedzianymi za realizację poszczególnych zadań w sytuacjach kryzysowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. blackout w aglomeracji białostockiej, wywołany zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Zespoły szkolone były w podejmowaniu działań w przypadku niespodziewanych wydarzeń wywołanych awarią na infrastrukturze elektroenergetycznej. Omawiano także współpracę mającą na celu sprawną odbudowę sieci energetycznych i przywracanie energii elektrycznej do odbiorców.

Program szkoleń rozpisano na dwa dni. Pierwszego odbyły się warsztaty przybliżające problematykę awarii w sieciach energetycznych oraz procedury postępowania poszczególnych służb województwa podlaskiego w sytuacjach kryzysowych. Drugiego dnia przeprowadzono wspólne ćwiczenie sztabowe (grę decyzyjną), której celem było określenie norm współdziałania m.in. podczas ataku terrorystycznego, podłożenia ładunku wybuchowego w obiektach Spółki, pożarze infrastruktury elektroenergetycznej, czy bezpośredniego ataku na jeden z obiektów PGE Dystrybucja i – wywołanego w wyniku takich działań – blackout’u.

Przeczytaj także: Podstawowy poziom cyberdojrzałości w transporcie >>

Symulacje te były poprzedzone wieloma tygodniami dopracowywania scenariusza, tak by były one możliwie bliskie rzeczywistym zagrożeniom. Jest to niewątpliwie istotne nie tylko dla Spółki, ale dla wszystkich służb reagowania kryzysowego, które brały udział w ćwiczeniach. ​Tego typu szkolenia to efekt ścisłej współpracy PGE Dystrybucja ze sztabami kryzysowymi oraz wynik podpisanych porozumień m.in. z 1PBOT czy PSP w Białymstoku.

Źródło: PGE Dystrybucja