Innowacyjna technologia w WAT!

Zdjęcie: WAT

Naukowcy z Instytutu Optoelektroniki WAT zbudowali kwantowy sprzętowy generator liczb losowych. To innowacyjne na skalę światową urządzenie powstało w ramach projektu „Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych”.

Projekt „Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych” realizowany jest prez Wojskową Akademię Techniczną (lider) w konsorcjum z TELDAT i NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Czym jest kwantowy sprzętowy generator liczb losowych?

Kwantowy sprzętowy generator liczb losowych to rozwiązanie wykorzystujące zjawiska kwantowe do wytwarzania liczb losowych. Należy do grupy tzw. prawdziwych generatorów liczb losowych (z ang. TRNG – True Random Number Generator), gdzie o wyniku czy stanach i liczbach losowych decyduje proces fizyczny.

Cechami charakterystycznymi takiego generatora są: całkowita nieprzewidywalność każdego kolejnego generowanego bitu, niewrażliwość na zmiany środowiskowe oraz weryfikacja na żywo statusu pracy. Urządzenie zaprojektowane w WAT wykorzystuje zjawiska kwantowe, a pełna losowość wyniku otrzymywana jest poprzez losowy wybór drogi przez foton w sprzęgaczu światłowodowym.

Przeczytaj także: Sprzęt i najnowsze rozwiązania dla branży bezpieczeństwa i ochrony >>

W największym uproszczeniu – w urządzeniu takim wygenerowany impuls laserowy niosący paczkę fotonów zostaje stłumiony do poziomu energii poniżej pojedynczego fotonu za pomocą regulowanego tłumika.

Następnie taki „pojedynczy foton” w sposób losowy obiera drogę w sprzęgaczu światłowodowym. Na wyjściach sprzęgacza umieszczone są dwa bardzo czułe detektory jednofotonowe. Bity 0 lub 1 generowane są na podstawie odpowiedzi od poszczególnych detektorów.

Kwantowy generator liczb losowych może być używany zarówno w wojsku do rozwiązań kryptograficznych, jak i przez podmioty, którym zależy na bezpieczeństwie danych cyfrowych, jak m.in. sektor finansowy, banki, centra danych. Produkt może zostać wykorzystany również do symulacji numerycznych, gier losowych, loterii, badań statystycznych czy też w bezpiecznym druku.

Źródło: WAT